Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.02.2019

Pripadniki Vojaške zdravstvene enote zaključili usposabljanje v Makedoniji

Od ponedeljka, 11., do petka., 15. februarja, so se pripadniki Lahke premične bolnišnice Role 2LM Vojaške zdravstvene enote Logistične brigade SV udeležili usposabljanja na temo odzivanja ob velikih nesrečah, ki je potekalo v Skopju v Severni Makedoniji.

Usposabljanje, ki je zajemalo teoretični in praktični del, so izvedli pripadniki Večnacionalnega medicinskega koordinacijskega centra (MMCC - Multinational Medical Coordination Centre) v sodelovanju s predstavniki Nato centra za odličnost za medicino (MILMED COE – Nato Center of Excellence for Military Medicine). Prvi dan je bila predstavitev izvedbe usposabljanja in kako bodo potekale vaje,  naslednje dni pa so na delovnih točkah sprejemali poškodovance po scenarijih hujših naravnih nesreč z velikim številom udeležencev, ki so nato napoteni na zdravljenje v bolnišnico. Poudarek je bil predvsem na samem procesu oskrbe poškodovanih po posameznih področjih in prenosu podatkov o poškodovanih ter organizaciji dela ob nastanku izrednih dogodkov in množičnih nesrečah kot so potres, teroristični napad in epidemije. Po zaključku vaj so analizirali izvedene postopke, kjer so ugotovili, da je bil odziv vseh vpletenih v reševanje ter zdravljenje poškodovancev zelo hiter in pravilen.

Ob množičnih nesrečah je nujen usklajen, pravilen in hiter odziv ter ustrezna organizacija dela. Tovrstne vaje so dobrodošle in potrebne zaradi prenašanja dragocenih izkušenj, vadbenci pa delujejo v situacijah, ki so zelo približane realnim dogodkom  pri nudenju zdravstvene pomoči pri množičnih nesrečah. Pripadniki Slovenske vojske na ta način krepijo tudi povezljivost s pripadniki tujih oboroženih sil in preverjajo sposobnost odzivanja na pritok večjega števila ponesrečenih v krajšem času.

Fotografije, poročnik Gorazd Tomažič, VZE, LOGBR

Pripadniki Role 2LM v Balkan Medical Task Force.

Udeleženci usposabljanja na temo odzivanja ob velikih nesrečah.

Priprave na vajo.

Simulacija sprejema poškodovanih v množični nesreči.

Analiza po vaji.