Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.10.2010

Pripadniki Šolskega padalskega oddelka usposabljajo nove padalce

Pripadniki Šolskega padalskega oddelka Slovenske vojske te dni na letališču v Lescah izvajajo tritedensko padalsko usposabljanje, ki se ga udeležujejo pripadniki 17. bataljona vojaške policije in pripadniki Enote za specialno delovanje. Usposabljanje poteka na podlagi programa vojaškega padalskega tečaja, ki je sestavljen iz treh stopenj.

Prva stopnja (vojaški padalec začetnik) obsega teoretično usposabljanje, praktično usposabljanje na zemlji in praktično usposabljanje v zraku (sedem skokov iz višine 1000–1200 m z avtomatskim odpiranjem padala). Na tej stopnji inštruktorji usposobijo padalce učence za varno uporabo padal pri skakanju z avtomatskim odpiranjem padala ter jim podajo ustrezno znanje s področja meteorologije, zakonodaje, teorije skokov s padalom, padalske opreme in spoznavanje zrakoplovov.

Druga stopnja (vojaški padalec) zajema ponovitev prve stopnje ter nadaljevanje praktičnega usposabljanja v zraku (minimalno 43 skokov na avtomatsko in prosto odpiranje z višine 1000–2000 m). Pri tem se padalci učenci usposobijo za varno uporabo padala pri skakanju s prostim padom in samostojnim odpiranjem padala ter za samostojno opravljanje padalskih skokov.

Na tretji stopnji se padalci izšolajo za inštruktorje padalstva in pridobijo naziv vojaški padalec inštruktor.

Šolski padalski oddelek (ŠPADO) deluje v okviru Letalske šole Slovenske vojske. Ustanovljen je bil junija 1995 v okviru takratne 15. brigade Vojaškega letalstva, danes pa jo sestavlja 9 inštruktorjev padalstva. Glavne naloge ŠPADO so organiziranje in izvajanje padalskega šolanja – tečaja in vsakoletnega padalskega usposabljanja pripadnikov drugih enot Slovenske vojske, osnovno vzdrževanje padal in padalske opreme, zastopanje Slovenske vojske na vojaških in civilnih tekmovanjih tako doma kot v tujini, sodelovanje na različnih prireditvah z izvajanjem demonstracijskih skokov ter sodelovanje na različnih strokovnih usposabljanjih doma in v tujini.

Padalci ŠPADO pod poveljstvom stotnice Irene Avbelj na športnih tekmovanjih dosegajo izvrstne rezultate in že vrsto let sodijo v sam svetovni vrh padalskega športa. Tako stotnica Avbelj kot tudi ostali pripadniki ter ekipa v celoti so nosilci najžlahtnejših odličij s svetovnih, evropskih in vojaških prvenstev. Padalci so s svojimi vrhunskimi rezultati zelo prepoznavni tako doma kot v svetu ter hkrati odlični promotorji slovenskega športa, Slovenske vojske in Republike Slovenije.