Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.07.2011

Pripadniki slovenskega kontingenta v silah Kfor v reševanje konflikta na severu Kosova niso bili udeleženi

Med zadnjim incidentom na severu Kosova pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v Kforju, niso bili neposredno udeleženi pri zagotavljanju varnega in stabilnega okolja. Pri tem je treba poudariti, da se pri reševanju tovrstnih primerov upošteva načelo postopnosti, ko se v zagotavljanje varnosti najprej vključijo kosovske varnostne sile, nato sile Eulex, šele nato se v reševanje konflikta lahko vključijo enote Kforja. Konkretno je odločitev o angažiranosti pripadnikov Kforja v pristojnosti poveljnika Kforja.

Pri tem bi želeli poudariti, da so pripadniki kontingentov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah vedno v pripravljenosti, saj je lahko pot do konflikta na območjih, na katerih delujejo, zelo kratka.

Slovenski kontingent v silah Kfor kljub poslabšanju razmer na severu Kosova naloge opravlja skladno s poslanstvom operacije. Kljub zaostrenim razmeram na severu Kosova se stopnja ogroženosti v drugih delih države ne spreminja. Med vpletenimi stranmi potekajo intenzivna pogajanja, da bi se konflikt rešil.

V 23. slovenskem kontingentu Kforja na Kosovu je 317 pripadnic in pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske, med njimi je tudi 26 pripadnikov prostovoljne pogodbene rezervne sestave. Naloge kontingenta ostajajo nespremenjene ter vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem ter varovanje objektov posebnega pomena, kot je patriarhija v Peći.
Večino 23. kontingenta Slovenske vojske predstavljata manevrski četi 10. motoriziranega bataljona, v katerih so tudi pripadniki pogodbene prostovoljne rezerve in logistični vod, pet skupin za povezavo in nadzor, helikopterski oddelek ter nacionalni podporni element. Nekaj pripadnikov delo opravlja v poveljstvu operacije Kforja v Prištini in regionalnem poveljstvu Zahod v Peći. Pripadniki Slovenske vojske delujejo v občinah Peć, Klina, Istok, Vučitrn, Leposavič, Skenderaj in Priština.