Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.03.2019

Pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na mednarodni vojaški vaji Dynamic Front 19

Od nedelje, 24. februarja, do nedelje, 10. marca, pripadniki 1. in 72. brigade ter Poveljstva sil Slovenske vojske sodelujejo na mednarodni vojaški vaji Dynamic Front 19 s 3700 udeleženci iz 23 zavezniških in partnerskih držav. V Nemčiji bodo pripadniki Slovenske vojske uporabljali različne sisteme za ognjeno podporo s poudarkom na povezljivosti, sodelovali bodo v procesu identifikacije in določanja ciljev ter izvajali postopke povezave med zračnimi in kopenskimi silami.

Pripadniki Baterij za ognjeno podporo Rodovskih bataljonov 1. in 72. brigade bodo na vaji izvajali načrtovanje in koordinacijo ognjene podpore ter sodelovali pri izvedbi streljanja z različnimi sistemi v dnevnih in nočnih pogojih. Poudarek bo na sistemu ASCA (Artillery System Cooperation Activities), ki omogoča digitalno komunikacijo in povezljivost različnih sistemov za ognjeno podporo ter zagotavlja uporabo primernega orožja v pravem času. Prav tako odpravlja jezikovne ovire in človeške napake. Na vaji sodelujejo tudi pripadniki skupine usmerjevalcev združenih ognjev (Tactical Air Control Party – TACP), ki bodo izvajali navajanje zračne ognjene podpore, prednji opazovalec, ki navaja artilerijski in minometni ogenj ter pripadniki sil Slovenske vojske, ki bodo sodelovali v procesu identifikacije in določanja ciljev.

Na vaji, kjer poleg pripadnikov Slovenske vojske sodelujejo pripadniki vojska iz Bolgarije, Češke, Danske, Estonije, Francije, Grčije, Gruzije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške, Severne Makedonije, Ukrajine, Velike Britanije in Združenih držav Amerike, bodo udeleženci pridobili potrebna znanja in bogate izkušnje ter tako dvignili nivo usposobljenosti za načrtovanje in koordinacijo ognjene podpore, hkrati pa bodo utrdili sodelovanje in povezljivost z zavezniškimi in partnerskimi državami na področju delovanja artilerije in ognjene podpore v mednarodnem okolju.

Fotografije:stotnik Vasja Bučar, 1. brigada, SV