Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.08.2017

Pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na mednarodni vojaški vaji Certex v Latviji

Od 9. do 29. avgusta pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na mednarodni vojaški vaji (MVV) Certex v Latviji, kjer poteka Natova certifikacija enot na misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP). Med vajo bodo preverjali tako defenzivne kot ofenzivne postopke, po njej pa se bo 1. kontingent Slovenske vojske na misiji integriral v bataljonsko bojno skupino, ki jo vodi Kanada.

Pripadniki iz 1., 72. in Logistične brigade, ki so nastanjeni severovzhodno od mesta Riga v bazi Adaži, na MVV Certex sodelujejo v vlogi ocenjevalcev in kontrolorjev. Delujejo v skupinah, ki preverjajo delovanje oziroma povezljivost glavnine kontingenta, ki ga tvori vod za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (VJRKBO), logistike, delo nacionalnega podpornega elementa ter skupin, ki preverjajo področje vodenja, poveljevanja in kontrole ter informatike in zvez. Pripadniki VJRKBO so pred odhodom v Latvijo v Sloveniji opravili vodno certifikacijo. Natova certifikacija med vajo bo potrdila ustreznost integracije VJRKBO v kanadsko bojno skupino. Pripadniki VJRKBO delujejo znotraj čete za bojno podporo, ki je sestavljena še iz voda za zveze, izvidniškega voda in voda za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev. Prve dni po namestitvi so pripadniki Slovenske vojske opravili usposabljanje in certifikacijo po kanadskih standardih za ocenjevalce/kontrolorje, nato pa so s potrebno opremo in vozili opravili izvidovanje. Vaja se bo odvijala od 19. do 27. avgusta.

Na misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP) sodeluje 17 držav, v letu 2018 pa se jim bosta priključili še dve državi. Enote eFP, ki skupaj štejejo okrog 4.500 pripadnikov, delujejo v štirih bataljonskih bojnih skupinah v:
• Estoniji (Tapa) pod vodstvom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, kjer sodelujejo enote iz Francije, katerim se bodo v letu 2018 pridružile enote iz Danske;
• Latviji (Adaži) pod vodstvom Kanade, kjer sodelujejo enote iz Albanije, Italije, Poljske, Slovenije in Španije, katerim se bodo v letu 2018 pridružile enote iz Češke;
• Litvi (Rukla) pod vodstvom Nemčije, kjer sodelujejo enote iz Belgije, Luksemburga, Nizozemske in Norveške, katerim se bodo v letu 2018 pridružile enote iz Češke, Hrvaške in Francije;
• na Poljskem (Orzysz) pod vodstvom Združenih držav Amerike, kjer sodelujejo enote iz Romunije, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Hrvaške.

Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Slovenija s prisotnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata.

Fotografije: štabni vodnik Žarko Nagode, 1. brigada

 

Pripadniki iz 1., 72. in Logistične brigade na MVV Certex sodelujejo v vlogi ocenjevalcev in kontrolorjev.

Med usposabljanjem za ocenjevalce/kontrolorje po kanadskih standardih.

Izvidovanje območja delovanja in priprave na Natovo certifikacijo enot eFP.