Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.06.2017

Pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na mednarodni vojaški vaji Bright Armoured v Italiji

Od torka, 20., do petka, 30. junija, sodelujejo pripadniki Prve in Logistične brigade, 15. polka vojaškega letalstva, Poveljstva sil ter Generalštaba Slovenke vojske, ki so namenjeni za delovanje v Natovih silah zelo visoke stopnje pripravljenosti (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), na mednarodni vojaški vaji Bright Armoured 2017 z namenom integracije vseh sodelujočih elementov v zavezniško brigado.

Na vrhu zveze Nato v Walesu se je Nato z Akcijskim načrtom pripravljenosti septembra 2014 obvezal k nadaljevanju izvajanja ukrepov varnostnih zagotovil v vzhodnih zaveznicah. Na zasedanju obrambnih ministrov v Bruslju februarja 2015 je bila potrjena okrepitev Natovih odzivnih sil, ki so se preimenovale v okrepljene Natove odzivne sile (enhanced Nato Response Force – eNRF) z novo strukturo in vzpostavitvijo Sil zelo visoke stopnje pripravljenosti s poudarkom na skrajšanju časa pripravljenosti določenih enot s 45 dni na pet do sedem dni. Slovenska vojska bo v obdobju 2017–2019 v silah zelo visoke stopnje pripravljenosti eNRF sodelovala z vodom vojaške policije, srednjim transportnim helikopterjem, skupino CIMIC, skupino za poveljevanje in nadzor, medicinsko evakuacijsko skupino, skupino vzdrževalcev in enoto za nacionalno podporo.

Pripadniki Slovenskega kontingenta eNRF, ki sodelujejo na mednarodni vojaški vaji Bright Armoured v Italiji, poleg pripadnikov iz Albanije, Italije, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovenije, Španije, Turčije in ZDA, bodo skozi taktične vaje enot preverjeni, kakšno stopnjo interoperabilnosti zavezniške zmogljivosti so do sedaj dosegli. Tovrstne vaje za pripadnike Slovenske vojske pomenijo pridobivanje dragocenega znanja in novih izkušenj ter vzdrževanje usposobljenosti.

Fotografije: 1. brigada