Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.06.2016

Pripadniki Slovenske vojske sodelovali na vaji Saber Strike

Od petka, 10., do četrtka, 23. junija, je deset pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske sodelovalo na mednarodni vojaški vaji Saber Strike 2016, ki je potekala na več lokacijah v Estoniji, Latviji in Litvi. Na vaji, ki je potekala pod vodstvom poveljstva kopenske vojske ZDA v Evropi (angl. USA Army Europe), je sodelovalo okrog 10.000 pripadnikov iz 13 držav.

Namen vaje je povečati sodelovanje tako med Estonijo, Latvijo in Litvo kot tudi med drugimi sodelujočimi državami. Saber Strike izboljšuje skupno operativno zmogljivost v misijah in  tudi pripravo sodelujočih držav za podporo večnacionalnih operacij ob nepredvidljivih dogodkih. Deset pripadnikov Slovenske vojske, ki so sodelovali na vaji, je delovalo na različnih področjih, in sicer v poveljstvu estonske brigade kot člani skupine za civilno-vojaško sodelovanje, v estonski mednarodni bataljon sta bila vključena navajalca zračnega ognja, del pripadnikov pa je delovalo v različnih funkcija v vodstvu vaje. Nosilna enota za izvedbo priprav in napotitev je bila 72. brigada Slovenske vojske.

Del vaje je bil tudi pohod z vozili, imenovanimi Dragoon Ride II. Med 2.200 kilometrov taktičnega cestnega pohoda iz Nemčije v Estonijo, v katerem je sodelovalo 1.400 vojakov in 400 vozil, so prikazali svobodo gibanja in prisotnost v regiji.

Mednarodne vojaške vaje predstavljajo prvovrstno priložnost za izboljšanje medsebojnega sodelovanja in zmožnosti skupnega delovanja znotraj zavezništva. Tako vaja Saber Strike 2016 predstavlja eno izmed teh vaj, v sklopu jamstvenih ukrepov Nata (angl. Assurance Measures Iniciative), ki je skupek aktivnosti držav članic Nata v zraku ter na morju in kopnem. Osredotočene so na področje centralne in vzhodne Evrope.

Fotografije: arhiv 72. BR SV

Znak mednarodne vojaške vaje Saber Strike, ki poteka od leta 2010.

Navajalca zračnega ognja s pripadnikom estonskega mednarodnega bataljona.

Navajanje zračnega ognja.

Kljub bojnim ranam mora biti naloga opravljena.

Potekala so predavanja Učenje iz izkušenj.

Pripadniki Slovenske vojske so sodelovali …

… v različnih funkcijah v vodstvu vaje.

Delovanje skupine za civilno-vojaško sodelovanje.

Zračna podpora s helikopterji AH-64 Delta in AH-64 Delta Longbow.

Enote so podpirali artilerijci.

Izvedeno je bilo streljanje z FGM-148 Javelin.

Postroj pripadnikov 13 sodelujočih držav.