Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.10.2017

Pripadniki Slovenske vojske sodelovali na mednarodni vojaški vaji Soft Caps na Madžarskem

Od torka, 19., do petka, 29. septembra, so pripadniki skupin CIMIC, ki so namenjeni za delovanje v Natovih silah zelo visoke stopnje pripravljenosti (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), sodelovali na mednarodni vojaški vaji Soft Caps 2017 z namenom integracije sodelujočih elementov v zavezniško brigado.

Na vrhu zveze Nato v Walesu se je Nato z Akcijskim načrtom pripravljenosti septembra 2014 obvezal k nadaljevanju izvajanja ukrepov varnostnih zagotovil v vzhodnih zaveznicah. Na zasedanju obrambnih ministrov v Bruslju februarja 2015 je bila potrjena okrepitev Natovih odzivnih sil, ki so se preimenovale v okrepljene Natove odzivne sile (enhanced Nato Response Force – eNRF) z novo strukturo in vzpostavitvijo sil zelo visoke stopnje pripravljenosti s poudarkom na skrajšanju časa pripravljenosti določenih enot s 45 dni na 5–7 dni. Slovenska vojska bo v obdobju 2017–2019 v silah zelo visoke stopnje pripravljenosti eNRF sodelovala z vodom vojaške policije, srednjim transportnim helikopterjem, skupino CIMIC, skupino za poveljevanje in nadzor, medicinsko evakuacijsko skupino, skupino vzdrževalcev in enoto za nacionalno podporo.

Pripadniki Slovenskega kontingenta eNRF, ki so sodelovali na mednarodni vojaški vaji Soft Caps, so bili skozi situacijska taktična urjenja in zaključne vaje preverjeni, kakšno stopnjo interoperabilnosti zavezniške zmogljivosti madžarsko-slovenskega voda CIMIC so do zdaj dosegli. Po pripravljenih scenarijih so vodili pogovore in se pogajali s predstavniki lokalnih oblasti s pomočjo prevajalca, spremljali situacijo na terenu ter o tem poročali poveljniku, ki je na podlagi pridobljenih informacij sprejemal odločitve. V sklopu vaje so pripadniki skupin CIMIC prav tako preverili delovanje sistema alarmiranja ter urili načrtovanje in izvedbo administrativnih premikov na taktični ravni.

Tovrstne vaje za pripadnike Slovenske vojske pomenijo pridobivanje dragocenega znanja in novih izkušenj ter izboljšanje stopnje individualne in skupinske usposobljenosti. Naučene lekcije in dobre prakse pa implementirajo v načrte zagotavljanja predvidenih zmogljivosti Slovenske vojske v konceptu delovanja eNRF. Na vaji so poleg pripadnikov Slovenske vojske sodelovali še pripadniki iz Madžarske, Nemčije, Poljske, Slovaške in ZDA. Poveljnik centra CIMIC/PSYOPS madžarske vojske polkovnik Csaba Szilágyi je slovensko skupino CIMIC pohvalil kot najboljšo enoto na vaji Soft Caps 2017.

Fotografije: skupina CIMIC

Sestanek z županom mesta Gyal.

Priprave pred odhodom na nalogo.

Premik na nalogo.

Pregled osebe ob prihodu v centru CIMIC.

Pomoč lokalnemu prebivalstvu v centru CIMIC.

Koordinacija znotraj mešane skupine CIMIC.

Predstavnica vladne organizacije na pogovoru o nastanitvi beguncev s prisotnostjo predstavnice za vidik spolov.

Zagotovitev lastnega varovanja med pogovori z begunci.

Poročanje poveljniku brigade in sprejem nalog.

Poveljnik slovenskega kontingenta eNRF podpolkovnik Uroš Trinko obiskal pripadnike skupine CIMIC.

Skupinska slika udeležencev na mednarodni vojaški vajo Soft Caps 2017.