Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.04.2010

Pripadniki Slovenske vojske se pripravljajo za spremenjene naloge v Afganistanu

Vlada Republike Slovenije je 24. decembra 2009 sprejela sklep, da Slovenija jeseni 2010 za obdobje najmanj štirih rotacij prevzame vodenje lastne operativne skupine za mentorstvo in povezave (OMLT) v mednarodni operaciji Isafa. Sklep Vlade RS določa tudi, da število pripadnikov Slovenske vojske in civilnih funkcionalnih strokovnjakov v Afganistanu ne presega skupnega števila 90 oseb.
Skladno s tem je SV oblikovala 14. slovenski kontingent (SVNKON) Isaf. Sestavljajo ga pripadniki iz različnih enot SV, ki se že intenzivno pripravljajo na spremenjen način delovanja v Afganistanu. Trenutno poteka usposabljanje iz individualnih veščin, pri čemer je poudarek na obnavljanju znanja iz oborožitve, prve pomoči, orientacije, prava o oboroženih spopadih, iz zaščite sil, seznanjanja s kulturo in območjem, obnavljajo pa tudi znanje s področja boja proti improviziranim ubojnim sredstvom in iz preživetja na bojišču. Posamezniki se udeležujejo različnih tečajev v Sloveniji in tujini, ki so potrebni za opravljanje konkretnih dolžnosti, velik poudarek pa namenjajo oblikovanju kohezivnega kolektiva in psihofizični pripravljenosti pripadnikov, ki sta pomembna dejavnika zagotavljanja varnosti.
Po koncu individualnih usposabljanj bodo potekala enotovna, ki se bodo izvedla v domovini in na vadišču v Nemčiji. Slednje je obvezno in enako za vse zavezniške mentorske skupine do ravni bataljona. Tisti, ki bodo delovali v višjih poveljstvih, se bodo udeležili tudi usposabljanja v Natovem centru na Poljskem, za vse OMLT zavezniških vojsk pa je pred prevzemom naloge zahtevano še usposabljanje na območju operacije.
SVNKON 14 Isaf sestavlja poleg pehotnega OMLT, namenjenega mentoriranju in usposabljanju pehotnega bataljona afganistanske vojske v vseh fazah delovanja, še nacionalni podporni element, ki je namenjen administrativni in logistični podpori delovanja celotnega kontingenta. Poleg teh bodo nekateri pripadniki opravljali naloge v poveljstvih Isafa, manjši del pripadnikov pa bo nadaljeval mentoriranje bataljona za bojno podporo afganistanske vojske, kar pripadniki SV opravljajo že od jeseni 2006. V okviru kontingenta bo deloval tudi civilni funkcionalni strokovnjak s področja veterine.
V okviru SVNKON 14 Isaf bodo sodelovali tudi pripadniki ameriške vojske, ki bodo dopolnjevali mentoriranje nekaterih dolžnosti v poveljstvu in eni izmed petih čet afganistanskega bataljona. Slovenski vojaki bodo opremljeni z osebno opremo in oborožitvijo, uporabljali pa bodo lahka kolesna oklepna vozila 4 x 4 HMMWV, 6 x 6 valuk ter srednja kolesna oklepna vozila 8 x 8 svarun. Ta bodo pripadnikom zagotavljala največjo stopnjo zaščite pred improviziranimi eksplozivnimi sredstvi, ki so sicer najpogosteje razlog poškodb v Afganistanu.