Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.02.2017

Pripadniki Slovenske vojske delujejo v enajstih mednarodnih operacijah in misijah

Skupaj 297 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske naloge trenutno opravlja v enajstih mednarodnih operacijah in misijah, ki potekajo v okviru EU, Nata in OZN. Težišče delovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah je na Kosovu, njeni pripadniki pa delujejo še v Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Iraku, Italiji, Libanonu, Maliju, Makedoniji, Siriji in Srbiji.

Kfor (Kosovo Force)

V silah Kfor na Kosovu deluje 34. slovenski kontingent z 242 pripadniki in pripadnicami, ki so naloge prevzeli novembra. Poslanstvo sil Kfor je zagotavljanje in ohranjanje varnosti v sodelovanju z različnimi mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na Kosovu. Glavne naloge slovenskega kontingenta so varovanje objektov posebnega pomena in zagotavljanje svobode gibanja. Pomemben del sil predstavlja šest skupin za povezovanje – LMT, ki na terenu povezujejo vladne in nevladne institucije z vojaškim delom.

RSM (Resolute Support Mission)

V nebojni svetovalni misiji Odločna podpora v Afganistanu delo končuje četrti sedemčlanski slovenski kontingent. Pripadniki delujejo v okviru Poveljstva za usposabljanje in svetovanje Zahod v bazi Arena v Heratu.

EUTM Mali (European Union training mission)

V Maliju deluje osmi slovenski kontingent s petimi pripadniki, ki pomagajo usposabljati malijsko vojsko v vadbenem centru Koulikoro s področja osnov preživetja na bojišču, osnovnih bojnih postopkov, streljanja z avtomatsko puško AK 47 in osnov zdravstvene oskrbe.

Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon)

Naloge v operaciji Združenih narodov Unifil opravlja 15 pripadnikov 21. kontingenta Slovenske vojske, ki izvajajo nadzor v območju odgovornosti, nadzor razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vstopnih točk v območje južnega Libanona, libanonski vojski pa pomagajo pri reševanju nestabilnih razmer.

UNTSO (United Nations Truce supervision Organization)

V mirovni operaciji, ki je bila ustanovljena leta 1948 in je tako najstarejša misija Združenih narodov, naloge vojaških opazovalcev opravljajo trije pripadniki 18. kontingenta Slovenske vojske v dveh različnih državah, Izraelu in Libanonu. Njihova naloga je nadzorovanje spoštovanja resolucije Združenih narodov 1701 o  prenehanju sovražnosti med sprtima stranema. Glavne naloge vojaških opazovalcev so patruljiranje ob razmejitveni, tako imenovani modri črti in v naseljih v južnem Libanonu, sestanki s predstavniki lokalnih oblasti, delo na opazovalnicah in inšpekcijski nadzori na Golanu.

EUNAVFOR Med

V operaciji EUNAVFOR Med, katere glavni cilj je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju, deluje tretji slovenski kontingent. Ta šteje štiri pripadnike, ki bodo delo končali julija; dva delujeta v poveljstvu operacije v Rimu, dva pa na poveljniški ladji Cavour.

Nato NLO Skopje

Osnovna naloga predstavnika Slovenske vojske v Natovi pisarni v Skopju je svetovanje obrambnim strukturam v državi gostiteljici pri vojaškem vidiku varnostnih reform.

Nato MLO Beograd

Osnovna naloga predstavništva Nata, v katerem deluje en pripadnik Slovenske vojske, je svetovanje in pomoč pri transformaciji srbske vojske in pri približevanju standardom Nata. Skupina za obrambne reforme, ki jo skupaj vodita predstavnik Srbije in predstavnik Nata, je bila ustanovljena s ciljem, da svetuje in podpira srbske oblasti pri reformaciji in modernizaciji srbskih oboroženih sil ter zagotavlja moderni demokratični nadzor nad obrambnimi strukturami.

Natovo poveljstvo Sarajevo in operacija EU Althea

Naloge v Bosni in Hercegovini opravlja 37. slovenski kontingent s 13 pripadniki in pripadnicami Slovenske vojske.

V Natovem poveljstvu Sarajevo delujejo štirje pripadniki Slovenske vojske, ki nudijo pomoč Bosni in Hercegovini pri implementaciji vojaškega vidika reform varnostnega sektorja, svetujejo vladnim organom Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja ter usklajujejo aktivnosti in pomoč pri implementaciji sprejetih ciljev v okviru Partnerstva za mir.

Cilj operacije Althea, v kateri deluje devet pripadnikov Slovenske vojske, je prispevati k varnemu in stabilnemu okolju v Bosni in Hercegovini, preprečiti ponovno eskalacijo nasilja in omogočiti izvajanje preostalih vidikov Daytonsko-pariškega mirovnega sporazuma. Slovenski kontingent zagotavlja podporo oboroženim silam Bosne in Hercegovine pri izgradnji njenih zmogljivosti in pri usposabljanju.

Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila v operacijo kriznega odzivanja 14. maja 1997 v humanitarno operacijo Alba v Albaniji. Do danes je Slovenska vojska v različne mednarodne operacije in misije napotila skoraj 11.400 pripadnikov.

Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije se Slovenska vojska pripravlja na napotitev prvega kontingenta v okviru Natove okrepljene prednje prisotnosti v Latvijo.