Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.02.2010

Pripadniki pripravljeni za delovanje v Afganistanu

Med 22. in 26. februarjem je na osrednjem vadišču Slovenske vojske Poček pri Postojni potekalo ugotavljanje pripravljenosti pripadnic in pripadnikov motoriziranega voda. Preverjani predstavljajo večino 13. slovenskega kontingenta ISAF, ki bodo konec marca odšli na šestmesečno delovanje v mednarodno operacijo v Afganistan. 

Preverjanje 47 pripadnikov je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi so pripadniki 20. motoriziranega bataljona ugotavljali pripravljenost kontingenta na področju kadrov, zvez, materialne zagotovitve in obveščevalno-varnostnih priprav, v drugi fazi pa je Center za bojno usposabljanje preverjal taktično usposobljenost kontingenta po scenariju, prilagojenem bistvenim nalogam, ki jih bodo pripadniki opravljali v Afganistanu. Taktično usposobljenost so opazovalci nadzorniki preverjali z uporabo Saabovega sistema za simulacijo taktičnega delovanja. Ta omogoča zelo realno preverjanje, saj gre za sistem, ki spremlja delovanje vsakega posameznika na bojišču in simulira delovanje vseh vrst oborožitve tako pri lastnih silah kot pri nasprotniku.

Pripadniki kontingenta so se tako srečevali z možnimi situacijami, s katerimi se lahko soočijo v Afganistanu, pri čemer so opazovalci ocenjevali njihove odzive, način odpravljanja groženj in nadaljnje opravljanje nalog.