Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.03.2019

Pripadniki pogodbene rezervne sestave so pomemben del sil Slovenske vojske

V začetku marca so enote sil Slovenske vojske na redno sedemdnevno usposabljanje vpoklicale pripadnike pogodbene rezervne sestave. V 1., 72. in Logistični brigadi se v tem tednu usposablja 279 vpoklicanih pogodbenih rezervistov, največ pozornosti pa namenjajo temam usposobljenosti posameznika za opravljanje operativnih nalog med opravljanjem vojaške službe. Usposabljanje vključuje kondicijsko vadbo, postopke ravnanja z oborožitvijo, strelska urjenja, teme iz preživetja na bojišču, prve pomoči in dela s sredstvi zvez, postopke opravljanja stražarske dolžnosti ter varovanja objektov. Marca in aprila bodo pripadnike pogodbene rezervne sestave vpoklicali tudi v 15. polku vojaškega letalstva in Enoti za komunikacijsko-informacijske sisteme.

Pogodbena rezervna sestava dopolnjuje Slovensko vojsko, da lahko ta izpolnjuje svoje poslanstvo in iz njega izhajajoče naloge. Slovenski vojski med drugim omogoča uresničevati dane naloge stalne sestave, kar je izjemnega pomena v času, ko narašča kadrovski primanjkljaj v Slovenski vojski.


Fotografije: pripadniki 1. in 72. brigade Slovenske vojske