Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.03.2013

Pripadniki padalske skupine Športne enote Slovenske vojske usposabljajo nove padalce

Pripadniki padalske skupine bodo med 26. marcem in 12. aprilom nad območjem Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki izvajali padalsko usposabljanje za pripadnike in pripadnice različnih enot Slovenske vojske, in sicer skladno s Programom padalskega vojaškega tečaja na prvi in drugi stopnji.

Za potrebe usposabljanja padalcev bodo dnevno izvedli 12–18 poletov z letalom Pilatus PC-6 v času med 9. in 14. uro v naslednjih terminih:


– med 26. in 29. marcem,
– med 2. in 5. aprilom ter
– med 8. in 12. aprilom.

Prva stopnja (vojaški padalec začetnik) obsega teoretično usposabljanje ter praktično usposabljanje na zemlji in v zraku (vsaj 7 skokov na avtomatsko odpiranje z višine 1.000–1.200 metrov). Na tej stopnji padalci inštruktorji usposobijo padalce učence za varno uporabo padal pri skakanju s takojšnjim, to je avtomatskim odpiranjem padala ter jim podajo ustrezno znanje s področja meteorologije, zakonodaje, teorije skokov s padalom, padalske opreme in spoznavanje zrakoplovov.

Druga stopnja (vojaški padalec) zajema ponovitev prve stopnje in nadaljevanje praktičnega usposabljanja v zraku (vsaj 43 skokov na avtomatsko in prosto odpiranje z višine 1.000–2.000 metrov). Pri tem padalce učence usposobijo za varno uporabo padala pri skakanju s prostim padom in samostojnim odpiranjem padala ter za samostojno opravljanje padalskih skokov.

Padalska skupina Športne enote deluje v okviru Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Padalska skupina je bila kot šolski padalski oddelek ustanovljena junija 1995 v okviru takratne 15. brigade vojaškega letalstva, danes pa jo sestavlja 9 inštruktorjev padalstva. Glavne naloge padalske skupine so organiziranje in izvajanje padalskega šolanja oz. tečaja in vsakoletnega padalskega usposabljanja pripadnikov drugih enot Slovenske vojske, osnovno vzdrževanje padal in padalske opreme, zastopanje Slovenske vojske na vojaških (CISM) in civilnih tekmovanjih tako doma kot v tujini, sodelovanje na različnih prireditvah z izvajanjem demonstracijskih skokov ter sodelovanje na različnih strokovnih usposabljanjih doma in v tujini.

Padalci padalske skupine na športnih tekmovanjih dosegajo izvrstne rezultate in že vrsto let sodijo v sam svetovni vrh padalskega športa. Pripadniki so nosilci posameznih in ekipnih  najžlahtnejših odličij s svetovnih, evropskih in vojaških prvenstev. Padalci so s svojimi vrhunskimi rezultati zelo prepoznavni tako doma kot v svetu in hkrati odlični promotorji slovenskega športa, Slovenske vojske in Republike Slovenije.