Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.12.2015

Pripadniki Centra vojaških šol in Šole za podčastnike zaznamovali svoj dan

V sredo, 16. decembra, je pred Kadetnico Maribor potekala slovesnost ob počastitvi dneva Centra vojaških šol in Šole za podčastnike. Osrednji govornik je bil državni sekretar Ministrstva za obrambo Republike Slovenije mag. Miloš Bizjak, slovesnosti pa so se udeležili tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, poveljnik Vojašnice generala Maistra brigadir Franc Koračin, poveljnik Centra vojaških šol polkovnik Vilibald Polšak in župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec.

Vodstvo obrambnega ministrstva in Slovenske vojske se je že v začetnem obdobju vzpostavljanja vojaške strukture v samostojni državi zavedalo, da oblikovanje sodobne in učinkovite vojske ni mogoče brez lastnega vojaškega šolstva. Center vojaških šol, ki je osrednja institucija vojaškega izobraževanja in usposabljanja Slovenske vojske ter zagotavlja profesionalni razvoj vojaških oseb, praznuje svoj dan 16. decembra. Nastal je z namenom povezati vojaško izobraževanje in usposabljanje z znanstvenoraziskovalnim delom na področju vojaških ved in doktrin ter s tem neposrednega uvajanja novega vojaškega znanja skozi šolski sistem v prakso. Poslanstvo Centra vojaških šol je podpora razvoju zmogljivosti Slovenske vojske s kakovostnimi programi vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter razvoj vojaške stroke in oblikovanje vojaških voditeljev. Pripadniki Slovenske vojske morajo poleg izurjenosti in discipliniranosti oblikovati sposobnost kritične presoje in aktivnega odzivanja na nepredvidljive razmere ter usvojiti znanje in oblikovati vojaške vrednote, kar jim bo omogočalo uspešno delovanje v različnih okoljih in sodelovanje z različnimi akterji.

Ob tej priložnosti je slavnostni govornik državni sekretar Ministrstva za obrambo Republike Slovenije mag. Miloš Bizjak povedal, da imata vojaško izobraževanje in usposabljanje za Slovensko vojsko in za obrambni sistem kot celoto izjemno pomembno mesto ter da se lahko Slovenska vojska pohvali ravno z dobro usposobljenim kadrom. Zahvalil se je pripadnikom Centra vojaških šol in Šole za podčastnike za delo, ki ga prispevajo k razvoju vojaškega šolstva s kakovostnimi vojaškim programi izobraževanja in usposabljanja.

Ta dan je namenjen tudi Šoli za podčastnike Andreja Komela plemenitega Sočebrana, ki je uradno prva ustanovljena vojaška šola v samostojni Sloveniji. Njena ustanovitev seže v leto 1991, ko so se 16. decembra začele intenzivne priprave na šolanje prvih podčastnikov takratne Teritorialne obrambe. Poslanstvo šole za podčastnike je osnovno vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje podčastnikov, nižjih vojaških uslužbencev in desetnikov. Posebej pomembno pri tem je, da šolanje na šoli pomeni vstopna vrata za pridobitev vojaških poklicev podčastnik in nižji vojaški uslužbenec.

Na slovesnosti je potekala tudi zaprisega kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski. Slovesno prisego je podpisalo 8 novih vojakinj in 33 novih vojakov. Med usposabljanjem kandidatov za vojaka generacije september 2015, ki so danes prisegli, so se s svojo strokovnostjo in prizadevnostjo nekateri še posebej izkazali. Tako sta si naziv najboljšega kandidata in najboljšega strelca prislužila:

  • najboljši kandidat generacije, kandidat Blaž Režek in
  • najboljši strelec generacije, kandidat Albert Pelaj.

Na slovesnosti so bila podeljena tudi priznanja Centra vojaških šol. Za kulturni program je poskrbel kvintet Orkestra Slovenske vojske in Eva Teršek, učenka Osnovne šole Draga Kobala.

Vsem iskrene čestitke!

Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc, CVŠ

Pred Kadetnico Maribor je potekala slovesnost …

… ob počastitvi dneva Centra vojaških šol …

… in Šole za podčastnike.

Osrednji govornik je bil državni sekretar Ministrstva za obrambo Republike Slovenije mag. Miloš Bizjak.

Poveljnik Centra vojaških šol polkovnik Vilibald Polšak.

Na slovesnosti je potekala tudi zaprisega…

… kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski.

Slovesno prisego je podpisalo 8 novih vojakinj in 33 novih vojakov.

Za kulturni program je poskrbel kvintet Orkestra Slovenske vojske in Eva Teršek, učenka Osnovne šole Draga Kobala.

Na slovesnosti so bila podeljena …

… tudi priznanja Centra vojaških šol.

Podelitev priznanj Centra vojaških šol.