Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.01.2010

Pripadniki 74. motoriziranega bataljona se usposabljajo na Počku

Pripadniki in pripadnice 74. motoriziranega bataljona se med 25. januarjem in 12. februarjem usposabljajo na osrednjem vojaškem vadišču Slovenske vojske na Počku. Namen terenskega usposabljanja je uriti bojne taktične postopke oddelka, v kar sodijo taktični postopki pri napadu na oddelek, reakcije na stik z nasprotnikom in vpadi v objekt.

Po opravljenem uvajanju bojnih vozil SKOV 8 x 8 v operativno uporabo in preverjanju individualnih veščin v decembru 2009 pripadniki čete nadaljujejo usposabljanje, potrebno za izvajanje poslanstva enote. Z načrtovanimi urjenji sledijo doseganju končnih operativnih zmogljivosti čete do konca julija letos, za kar morajo izvesti še usposabljanja na vodnem in četnem nivoju. Sledilo bo usposabljanje za namenske naloge v mednarodni operaciji ISAF.