Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.04.2016

Pripadniki 20. slovenskega kontingenta v silah Unifil opravili preverjanje končnih operativnih zmogljivosti

Od ponedeljka, 11., do petka, 15. aprila, je na območju Maribora, Novega mesta in Bele krajine potekalo preverjanje usposobljenosti in doseženih končnih operativnih zmogljivosti pripadnikov 20. slovenskega kontingenta v silah Unifil (SVNKON 20 Unifil) za izvajanje nalog v mednarodni operaciji in misiji (MOM).

Pripadniki SVNKON 20 Unifil, iz različnih enot Slovenske vojske in z glavnino iz 74. pehotnega polka 72. brigade Slovenske vojske, so se v začetku leta začeli usposabljati iz individualnih veščin, temeljnih tehnik delovanja v MOM in specifičnih vsebin za opravljanje dolžnosti v MOM. Opravili so predpisana individualna preverjanja in streljanja ter skupinsko usposabljanje. V preteklem tednu so bili preverjeni v poznavanju postopkov za premik v območje delovanja in taktičnega delovanja. Preverjanje je organizirala 72. brigada Slovenske vojske, ki je nosilna enota za izvedbo priprav na mirovno operacijo oziroma misijo.

Poveljnik SVNKON 20 Unifil major Jože Čebular je povedal, da so z opravljenim preverjanjem dosegli končne operativne zmogljivosti za opravljanje nalog v Libanonu in so s tem pripravljeni za prevzem nalog na območju delovanja v maju.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. brigada Slovenske vojske

Pripadniki SVNKON 20 Unifil pri izvajanju patruljiranja na območju delovanja.

Opravljanje postopkov pri stiku z lokalnim prebivalstvom …

… zaradi različnih situacij zahteva visoko usposobljenost.

Spremljanje situacije na območju delovanja.

Preverjeni so bili tudi iz postopkov …

… ob stiku z improvizirano eksplozivno napravo.