Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.03.2011

Pripadniki 14. slovenskega kontingenta v petem mesecu delovanja v Afganistanu

Pripadniki 14. slovenskega kontingenta v silah Isaf v Afganistanu, ki izvajajo samostojno mentoriranje pehotnega bataljona afganistanske nacionalne vojske, so že v petem mesecu svojega mandata.
Kljub zaostrenim razmeram v Afganistanu pripadniki kontingenta svoje naloge še naprej opravljajo profesionalno. Poleg opravljanja rednih nalog usposabljanja afganistanske vojske je bila februarja najpomembnejša naloga skupine za mentoriranje njena selitev skupaj s podpornimi enotami iz baze v Shindadu v bazo v Bala Boluku. Selitev dela kontingenta na novo lokacijo omogoča učinkovitejše mentoriranje afganistanskega pehotnega bataljona ter lažje vodenje in poveljevanje.
Slovenski kontingent, ki šteje 87 pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske in civilna strokovnjaka, v operaciji Isafa izvaja poleg mentoriranja afganistanskega pehotnega bataljona tudi mentoriranje bataljona za bojno podporo, zagotavlja bojno podporo in zaščito mentorskim skupinam, zagotavlja nacionalno logistično podporo, deluje v sestavi poveljstev Isafa ter regionalni obnovitveni skupini regionalnega poveljstva Zahod. V skupini za mentoriranje in enoti za bojno podporo deluje tudi 11 pripadnikov nacionalne garde Kolorada.
Glavnina kontingenta je nastanjena v bazi v Bala Boluku na zahodu Afganistana, nekaj pripadnikov deluje v bazah Arena in Stone v Heratu, nekaj pa v poveljstvu Isafa v Kabulu. Pri svojem delu kontingent uporablja štiri srednja oklepna vozila 8 x 8 svarun, osem lahkih kolesnih oklepnih vozil 4 x 4 hummer in osebno terensko vozilo puch, prav tako pa ima slovenski kontingent od ameriške vojske brezplačno v najemu oklepni tovorni vozili z nosilnostjo deset ton in štiri lahka oklepna vozila 4 x 4 (Mine Resistant Ambush Protected – MRAP), ki pripadnikom kontingenta pri opravljanju nalog zagotavljajo dodatno zaščito.