Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.11.2019

Pripadniki 10. pehotnega polka izvedli taktično vajo z bojnim streljanjem na nivoju čete

Od ponedeljka, 18., do petka, 22. novembra, so pripadniki 2. pehotne čete 10. pehotnega polka (2. PEHČ/10. PEHP) izvedli taktično vajo z bojnim streljanjem (TVBS) z dodanimi elementi. Delovanje pehote so podpirali minometni oddelek z minometi 60 milimetrov in pripadniki Protioklepne čete Rodovskega bataljona 1. brigade Slovenske vojske s protioklepnim sistemom Spike. Vajo je vodil polkovnik Anže Rode, poveljujoči 1. brigadi.

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna so izvedli obsežno in zahtevno taktično vajo z bojnim streljanjem v dnevnih in nočnih pogojih ter tako preverili usposobljenost, taktične postopke in strelske veščine. S sodelovanjem elementov protioklepnega sistema Spike in minometov 60 milimetrov ter simulacijo ognjene podpore minometov 120 milimetrov so preverili tudi sposobnosti združenega bojevanja rodov, kar je za vsako oboroženo silo ključnega pomena. Scenarij vaje je predvidel napad in desant sovražnika na jugozahodnem območju Republike Slovenije. Pripadniki 2. PEHČ/10. PEHP so svojo nalogo napada na sovražnikove desantne enote odlično izvedli tako v dnevnem kot v nočnem času, kar za enoto predstavlja dodatno zmogljivost.

Na vaji so, s podporo Centra za združeno usposabljanje, uporabljali premični tarčni sistem, ki se lahko premika s strelišča na strelišče in ima možnost nočne osvetlitve z infrardečo svetlobo. Na ta način so lahko simulacijo sovražnika kolikor je mogoče približali realni situaciji na bojišču. Sama vaja je varnostno zelo zahtevna, zato je bilo v priprave, organizacijo in izvedbo vključenih veliko pripadnikov Slovenske vojske, ki so skrbeli za ocenjevanje pravilnosti taktičnih postopkov, varnost ter logistično in zdravstveno podporo.

Fotografije: stotnica Tonja Ana Hrvatin, OOJ, Brane Petrovič, SSK, Jure Mikelj, SVZ