Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.08.2018

Pripadnik 1. brigade najboljši mednarodni vojak na tečaju za desetnike

Avgusta 2018 je pet pripadnikov Slovenske vojske uspešno zaključilo usposabljanje na tečaju za desetnike, ki je potekalo v ameriški bazi v Nemčiji. Posebej sta se izkazala dva pripadnika 1. brigade in, sicer poddesetnik Miha Krušnik iz Čete zvez Rodovskega bataljona, ki je prejel nagrado za  najboljšega mednarodnega  vojaka in prejel naziv Distinguished Honor Graduate ter poddesetnik  Blaž Režek iz 10. pehotnega polka, ki je pokazal najboljše voditeljske sposobnosti in prejel naziv Destinguish Leadership Awardie. Tečaj je opravilo okrog 230 pripadnikov ameriške, bolgarske, makedonske in slovenske vojske.

Enomesečni tečaj, ki je potekal v angleškem jeziku,  je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu je bila tema voditeljstvo. Tečajniki so se učili kako biti dober vodja in kako sodelovati z nadrejenimi, podrejenimi ter kolegi, da se ustvarjajo  dobri delovni odnosi, učili so se o učinku različnih kultur v vojskah, o dolžnostih in pravicah ter se usposabljali v veščinah postrojitvenih pravil. V drugem delu so se učili kako usposabljati in uriti vojake ter jih fizično pripravljati na naloge v sklopu športne in kondicijske vadbe. Teoretične teme v tem delu so bile o samem zdravju, kako se pravilno prehranjevati in kako se držati zdravih smernic primernih za vojake ter kako svoje podrejene o tem učiti in tudi opominjati. V zadnjem sklopu tečaja so izvajali taktične naloge in se pri tem usposabljali iz taktičnih postopkov napada in obrambe ter preživetja v naravi, orientacije, poročanja in spoznavali različna orožja. Poleg vseh teh nalog pa so morali ves čas tečaja stražiti tudi svoje nastanitvene kapacitete, zaradi česar so bili dostikrat neprespani med preizkusi.
Skozi celoten tečaj so slušatelji bili izpostavljeni tako fizičnim kot psihičnim naporom, kar je bil preizkus zmogljivosti za vsakega in je pustil izredno pozitiven pečat na vsakem od njih. 

Fotografije: pripadniki 1. brigade SV

Poddesetnik Miha Krušnik, Četa zvez/Rodovski bataljon , najboljši mednarodni vojak.

Poddesetnik Blaž Režek, 10. pehotni polk, najboljše voditeljske sposobnosti.

Tečaj so uspešno zaključili tudi poddesetnik Sebastjan Valentinčič, 132. gorski polk ...

… ter poddesetnik Žiga Vidic (na sliki) in poddesetnik Saša Vorkapič, 10. PEHP.

Pripadniki SV so bili razporejeni …

… v različne skupine, kjer so se usposabljali …

… in sodelovali s pripadniki tujih oboroženih sil.