Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.03.2010

Pripadnice uspešne soustvarjalke prihodnosti Slovenske vojske

Slovenska vojska je v leto 2010 vstopila s 7.600 pripadniki stalne sestave. Tak izziv je v njej našlo tudi skoraj 1.200 žensk, kar predstavlja 15,53 % vseh zaposlenih. Med njimi je 130 častnic, kar predstavlja 12,1 % častniškega zbora, 170 podčastnic, kar predstavlja 9,3 % vseh podčastnikov, 420 vojakinj, kar predstavlja 15,7 % vseh vojakov, 238 vojaških uslužbenk, kar predstavlja 47,7 % vseh vojaških uslužbencev. Med 536 civilnimi osebami v Slovenski vojski je 223 žensk, kar predstavlja 41,6 % vseh civilnih oseb. Med častnicami je najvišji čin polkovnica, ki sicer opravlja brigadirsko dolžnost. Častnice so tudi poveljnice: poveljnice oddelkov, vodov in čet. Ena je namestnica poveljnika bataljona, ena pa je poveljnica bataljona.

Pripadnice Slovenske vojske opravljajo naloge tudi v mednarodnih operacijah in misijah, kjer je ta trenutek med 476 pripadniki Slovenske vojske 31 pripadnic, in sicer 5 v mednarodni operaciji ISAF v Afganistanu in 26 v mednarodni operaciji KFOR na Kosovu. Od 79 pripadnikov, ki opravljajo naloge na slovenskih vojaških predstavništvih v tujini in na poveljstvih Zavezništva, je 11 pripadnic. V zadnjih petih letih je bilo v mednarodnih operacijah in misijah skupaj 420 pripadnic.

Slovenska vojska bo tudi v prihodnje svoje vrste dopolnjevala s sodelavkami, ki bodo pripravljene opravljati odgovorne naloge doma in v tujini ter se dodatno izobraževati in pridobivati nova znanja in veščine.