Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.01.2009

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske v operacijah kriznega odzivanja uspešni tudi v novem letu

Slovenska vojska je prvič napotila svoje pripadnice in pripadnike v operacijo kriznega odzivanja že leta 1997. Tako so 1. kontingent Slovenske vojske sestavljali zdravstvena enota in štirje častniki za povezavo. Sodelovali so v humanitarni operaciji Sun Rise in opravljali naloge v sestavi mednarodnih sil v Albaniji. Od takrat Slovenska vojska sodeluje s svojimi enotami in posamezniki v operacijah v podporo miru, ki potekajo pod vodstvom Nata, OZN oziroma EU. Trenutno Slovenska vojska sodeluje v operacijah v podporo miru na Kosovu, v Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Iraku, Libanonu in Čadu. Na operacijah je 430 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Afganistan
Slovenska vojska je marca 2004 v Afganistan napotila 1. kontingent z 18 pripadniki, do danes pa je v operaciji kriznega odzivanja v Afganistanu sodelovalo že 487 pripadnic in pripadnikov SV. Od septembra lani 66 pripadnic in pripadnikov 10. kontingenta SV v silah Isaf opravlja naloge varovanja logistične baze letališča v Heratu z okolico in sodelovanja pri usposabljanju afganistanske vojske, posamezniki pa opravljajo delo v poveljstvu Isafa v Kabulu ter Regionalnem poveljstvu Zahod v Heratu.

Libanon
V operaciji kriznega odzivanja UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) v Libanonu trenutno deluje 14 pripadnikov 5. kontingenta SV, ki ga sestavljajo večinoma pripadniki 10. motoriziranega bataljona. Prvi pripadniki SV so bili v Libanon napoteni decembra 2006, do danes pa je v operaciji sodelovalo že 56 pripadnikov. Glavne naloge slovenskih vojakov so nadzor mejnega pasu z Izraelom, sodelovanje z libanonsko vojsko in pomoč pri reševanju krize v južnem Libanonu. V Tibninu opravljajo štabne naloge, v Shami pa naloge patruljiranja na območju odgovornosti.

Kosovo
Na Kosovu je Slovenska vojska v operaciji kriznega odzivanja v sestavi Kforja dejavna od januarja 2000. Od prve napotitve do danes je v operaciji delovalo skupno približno 1600 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. V operaciji kriznega odzivanja v silah Kfor na Kosovu trenutno deluje 293 pripadnic in pripadnikov 18. slovenskega kontingenta. Večina pripadnic in pripadnikov deluje v okviru madžarske bojne skupine (BSk) Nimrod v Peći, kjer so slovenski četi, zdravstvena enota, duhovna oskrba, skupina vojaške policije, skupina za civilno-vojaško sodelovanje in inženirska skupina, v poveljstvu BSk pa je 15 pripadnikov. Skupina pripadnic in pripadnikov deluje tudi v poveljstvu Kforja in nacionalnem podpornem elementu v Prištini.

Čad
Slovenski kontingent v humanitarni operaciji v Čadu šteje 15 pripadnikov. Njihova naloga je pomoč pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje humanitarnih dejavnosti na območju odgovornosti sil EU. Pripadnik Slovenske vojske ves čas misije deluje v operativnem poveljstvu Euforja v Parizu. Slovenski vojaki v Čadu zagotavljajo podporo nevladnim organizacijam pri njihovi dejavnosti, in sicer patruljirajo v okolici begunskih zbirnih centrov ter zagotavljajo varno opravljanje nalog humanitarne pomoči. V Čadu je v preteklih letih prihajalo do velikega razseljevanja lokalnega prebivalstva zaradi nemirov med lokalnimi uporniki, saj gre za spore med lokalnimi plemeni, več kot pol milijona beguncev pa je zaradi krize pribežalo tudi iz sosednjega Darfurja. Slovenska vojska deluje v sestavi francoskega bataljona, območje delovanja bataljona je v velikosti dveh Slovenij. V Čadu je navzočih približno 3400 pripadnikov vojsk, ki sestavljajo sile Eufor, ki delujejo kot predhodnica mirovnih sil Združenih narodov. Do danes je v humanitarni operaciji v Čadu sodelovalo že 45 pripadnikov Slovenske vojske.

Bosna in Hercegovina
V Bosni in Hercegovini je Slovenska vojska navzoča z 31 pripadnicami ter pripadniki, ki delujejo v okviru sil Nato in Evropske unije. Njihova glavna naloga je zagotavljanje stabilnega in varnega okolja v državi.

Bližnji vzhod
Slovenska vojska v operaciji UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) sodeluje od oktobra 1998. Nalogi slovenskih vojaških opazovalcev sta nadzor in ohranitev premirja ter drugih sprejetih dogovorov med sprtima stranema v Izraelu, Siriji in Libanonu. Trenutno v operaciji UNTSO delujeta dva pripadnika Slovenske vojske, do danes pa je v operaciji sodelovalo že 25 častnikov Slovenske vojske.