Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.01.2018

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske morajo biti vedno na prvem mestu

V ponedeljek, 8. januarja, je bila na Vrhniki slovesnost ob dnevu Poveljstva sil Slovenske vojske, ki jo je s kulturnim programom dopolnil nastop Orkestra Slovenske vojske. Slavnostni govornik je bil načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, ki je poudaril, da morajo biti pripadnice in pripadniki vedno na prvem mestu, saj so najpomembnejši. Zato je prepričan, da je veliko pozornosti treba nameniti spoštovanju dostojanstva. »Le kdor je spoštovan, lahko dosega pričakovane rezultate, s čimer dviguje ugled enote in s tem Slovenske vojske. Prisotni morajo biti timsko delo, spodbujanje avtonomnosti in ustvarjalnost. Le vsi skupaj bomo povečevali občutek pripadnosti in odgovornosti posameznika, pripadnika Slovenske vojske,« je sklenil.

V nadaljevanju je izpostavil eno najzahtevnejših nalog Ministrstva za obrambo, pri kateri mora Slovenska vojska dejavno sodelovati, to je kadrovsko dopolnjevanje Slovenske vojske. »Dejstva kažejo, da vojaški poklic na trgu delovne sile postaja vse bolj nekonkurenčen. Zato se bom kot načelnik še naprej zavzemal za izboljšanje statusa vseh zaposlenih v Slovenski vojski in za njeno modernizacijo. Zavedati se moramo, da je skrb za prepoznavnost in promocijo Slovenske vojske na vseh nas.«

Poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Milko Petek se je v pozdravnem nagovoru pripadnicam in pripadnikom zahvalil za izjemen prispevek pri uspešnem prevzemu odgovornosti poveljstva in predanem opravljanju zahtevnih nalog. Na podobno predanost se bo zanašal tudi v prihodnje, saj je pred njimi še več delovnih izzivov. Veseli ga, da se lahko pri svojem delu naslonijo na izkušnje prvotnega Poveljstva sil in Združenega operativnega centra. Zaveda se, da je za uspeh organizacije ključna dobra sprejetost v lokalno okolje, ki jo namerava skrbno negovati. 

Poveljstvo sil je bilo v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki znova vzpostavljeno 12. maja 2017 kot nadaljevanje procesa preoblikovanja Slovenske vojske. Svoj dan praznuje 6. januarja kot poklon ohranjanju tradicije in spoštovanja zgodovinskega spomina na prvotno Poveljstvo sil. Poveljstvo sil je združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske v Republiki Sloveniji in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice. Načrtuje pripravljenost in delovanje sil Slovenske vojske doma in v operacijah kriznega odzivanja ter zagotavlja doseganje operativnih zmogljivosti in njihovo integracijo v sile zavezništva. Po ukazu zagotavlja prehod na višje stopnje pripravljenosti in mobilizacijo sil ter vodi njihovo delovanje na kopnem, morju in v zraku.