Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.03.2018

Primopredaja in sprejem dolžnosti poveljnika Logistične brigade

V petek, 30. marca, je v Vojašnici Petra Petriča v Kranju potekala slovesnost ob predaji in sprejemu dolžnosti poveljnika Logistične brigade Slovenske vojske. Brigadir Milan Žurman je dolžnost predal polkovniku Vincencu Arku.

Slavnostni govornik namestnik poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske brigadir Ernest Anželj je med drugim povedal, da je linija poveljevanja v Slovenski vojski tista, ki zagotavlja, da Slovenska vojska opravlja naloge ne glede na situacijo in ne glede na vreme. »Vojaki se pokažemo v pravi luči ravno takrat, ko ne sije sonce ampak dežuje. S ponosom spremljam uspehe kolektiva Logistične brigade. Vaše zavzeto in profesionalno opravljanje nalog, tako doma kot v tujini, je navkljub dejstvu, da vaša pot ni bila nikoli lahka, zagotovilo, da ste bili zmeraj uspešni. Vsak sedanji ali nekdanji pripadnik Logistične brigade je s svojim prispevkom dodal svoj del k razvoju brigade. Brigadir Žurman je v Logistični brigadi pustil neizbrisen pečat. Navkljub omejenim virom ste s svojo zavzetostjo in strokovnostjo uspeli spreminjati stvari na bolje. Vaši uspehi so uspehi vaše brigade.« Brigadir Ernest Anželj se je nekdanjemu poveljniku zahvalil za opravljeno delo in mu zaželel veliko uspeha na novi dolžnosti načelnika štaba Generalštaba Slovenske vojske. Novemu poveljniku Logistične brigade polkovniku Vincencu Arku je brigadir Ernest Anželj med drugim dejal, da je prepričan, da bo tudi na novi dolžnosti posvetil veliko pozornost zavzetemu in profesionalnemu opravljanju nalog ter vzdrževanju poštenih in profesionalnih medsebojnih odnosov v kolektivu celotne brigade, kar je eden izmed poglavitnih temeljev za doseganje ciljev, ki nas čakajo v naslednjem obdobju. »Poveljstvo sil SV vas bo pri tem podpiralo«, je poudaril brigadir Anželj.    

Ob tej priložnosti se je dosedanji poveljnik brigadir Milan Žurman zbranim na slovesnosti zahvalil za vso zagnanost, voljo in energijo, ki odlikujejo pripadnice in pripadnike podrejenih enot Logistične brigade. »Pred šestimi leti sem si zadal tudi cilj dvigniti prepoznavnost logistične podpore v notranjem in zunanjem okolju. Z letom 2013, ko smo se reorganizirali in postali Logistična brigada, ni minil dogodek ali aktivnost v Slovenski vojski na kateri nismo bili prisotni – usposabljanja, vaje, mednarodne operacije in misije, zaščita in reševanje, civilno vojaško sodelovanje, mednarodno sodelovanje … Mislim, da smo pustili velik pečat v našem delovanju in sem vesel, da smo si izbrali moto Na pravem mestu ob pravem času«, je med drugim dejal brigadir Žurman, ki se je ob koncu zahvalil vsem pripadnikom Logistične brigade in vsem zunanjim partnerjem za vse, kar so skupaj dosegli.

Po primopredaji bojne zastave novemu poveljniku Logistične brigade je polkovnik Vincenc Arko dejal, da se zahvaljuje vsem pristojnim za izkazano zaupanje. »Poveljevanje brigadi je priložnost in dolžnost, ki jo sprejemam kot veliko čast, kot izraz zaupanja in potrditve pravilnosti mojega dosedanjega dela, a hkrati kot veliko obvezo in odgovornost za našo skupno prihodnost. Zavedam se, da je Logistična brigada izjemno raznolika, zahtevna in pomembna enota. Enota, ki nikoli ne počiva in se nikoli ne ustavi. Naša brigada vsakodnevno, brez premora na številnih lokacijah doma in v tujini z najrazličnejšo opremo opravlja raznovrstne naloge, ki podpirajo naše poslanstvo in s tem poslanstvo vseh enot in poveljstev Slovenske vojske.«

Polkovnik Vincenc Arko je svojo vojaško kariero pričel v 520. učnem centru kot nabornik. Kasneje je opravljal vse dolžnosti od poveljnika oddelka do poveljnika brigade. Preden je prevzel dolžnost poveljnika Logistične brigade, je polkovnik Arko opravljal delo poveljnika 157. logističnega polka.

Ob koncu slovesnosti je poveljnik Logistične brigade polkovnik Vincenc Arko brigadirju Milanu Žurmanu, ki je skoraj 6 let vodil Logistično brigado, za osebne zasluge pri razvoju in delovanju brigade ter s tem Slovenske vojske, podelil zlato medaljo Logistične brigade.

Fotografije: VVU XI. r. Rajko Petek, OOJ