Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.07.2011

Primopredaja dolžnosti poveljnika Centra za usposabljanje

Predstavnike medijev vabimo, da se v ponedeljek, 1. avgusta 2011, ob 12. uri na postrojitvenem prostoru Vojašnice Janka Premrla - Vojka, Beblerjeva 28, Vipava, udeležijo krajše slovesnosti ob primopredaji dolžnosti poveljnika Centra za usposabljanje (CU). Dosedanji poveljnik polkovnik Miran Rožanec bo svojo dolžnost predal polkovniku Jožefu Murku. Slovesnost bo vodil brigadir Martin Jugovec, namestnik poveljnika Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

CU zagotavlja temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU) kandidatov za vojake, vodje skupin in druge vojaške osebe. S Centrom za doktrino in razvoj ter Šolo za podčastnike sodeluje pri pripravi in vzpostavljanju standardov za urjenje posameznikov. CU razvija, vodi in izvaja temeljne zmogljivosti za izvajanje vojaškega usposabljanja kot vojaško promocijsko dejavnost.
 
CU izvaja programa temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja kandidatov za vojaške osebe, program osnovnega in dopolnilnega vojaškostrokovnega usposabljanja vojakov in mornarjev SV za pridobitev osnovnega in/ali dopolnilnega VED-a ter dopolnilno vojaškostrokovno usposabljanje kandidatov za desetnike.
 

 Druge naloge CU so:
– sodelovanje pri izvajanju specialističnega dela programov osnovnega in dopolnilnega usposabljanja podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
– izvajanje vojaške prakse v okviru programa vojaških modulov na fakultetah,
– izvajanje usposabljanja mladih v vojaških veščinah,
– sodelovanje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,
– sodelovanje pri razvoju programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,
– sodelovanje pri razvoju podpore programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,
– sodelovanje pri izvajanju programov vojaškostrokovnega usposabljanja poveljstev, enot in zavodov,
– sodelovanje pri izvajanju specialističnega dela programov osnovnega in dopolnilnega usposabljanja podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
– sodelovanje pri izvajanju dopolnilnega vojaškostrokovnega usposabljanja vojakov in mornarjev SV,
– sodelovanje pri izvajanju vojaške prakse v okviru programa vojaških modulov na fakultetah,
– sodelovanje pri razvoju sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,
– sodelovanje pri razvoju programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,
– sodelovanje pri razvoju podpore programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV,
– sodelovanje s tujimi oboroženimi silami na področju vojaškega usposabljanja.


Vabljeni!

Več informacij: Carmen Kos, telefonska številka: 041 959 179.