Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

21.12.2011

Prikaz usposabljanja kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka Slovenske vojske

Predstavnike medijev vabimo, da se v četrtek, 22. decembra 2011, udeležijo prikaza usposabljanja kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka (PSVR) Slovenske vojske. Usposabljanje bodo izvedli pripadniki Centra za usposabljanje Vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipavi skupaj s kandidati na PSVR Novo mesto. Tokrat je v generacijo, ki je usposabljanje začela 3. oktobra 2011 in ga bo končala 20. januarja 2012, vključenih 33 kandidatov, od tega šest deklet.
V osmih letih, odkar Center za usposabljanje obstaja, je usposabljanje končalo 1.437 kandidatov za vojaka, 80 kandidatov za častnika, 133 kandidatov za vojaškega uslužbenca in 998 vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Tečaj za desetnika je opravilo 675 kandidatov, vojaško prakso je opravilo 423 študentov, v projektu z naslovom Ministrstvo za obrambo in mladi pa je sodelovalo 423 dijakov. Skupaj se je usposabljalo 4.169 udeležencev. Po končanem usposabljanju imajo kandidati, ki so končali usposabljanje na PSVR, v prihodnje tudi večjo možnost za zaposlitev v Slovenski vojski ali vključitev v pogodbeno rezervno sestavo.
Predstavniki medijev bodo lahko usposabljanje spremljali po naslednjem programu:

9.30  Prihod v Vojašnico Janka Premrla Vojka, Beblerjeva 28, 5271 Vipava
9.40–10.50 Streljanje in vpogled v življenje ter delo v taboru na Mlakah

11.00  Zaključek prikaza

Vljudno vabljeni!
Več informacij: Carmen Kos, mobilni telefon 041 959 179