Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.10.2017

Prikaz delovanja skupine AVIN študentom Biotehniške fakultete

V četrtek, 26. oktobra, je Veterinarska enota Logistične brigade Slovenske vojske na lokacijah Spodnje garaže in Primoži v Kočevski Reki pripravila prikaz delovanja skupine AVIN (aviarna influenca) v žarišču okuženega območja.

Skupina AVIN je hitro odzivna skupina, namenjena za posredovanje ob izbruhu posebno nevarne kužne bolezni pri živalih in je del državnega načrta za naravne nesreče. Skupina deluje v žarišču izbruha bolezni, v katerem z različnimi ukrepi zatira izbruh bolezni in preprečuje širjenje izbruha. V tej skupini sodelujejo pripadniki Slovenske vojske, njeno jedro pa sestavljajo pripadniki Veterinarske enote. Poleg veterinarjev v omenjeni skupini sodelujejo tudi pripadniki drugih profilov in poklicev, in sicer veterinarski tehniki, medicinski tehniki, biologi, tehnologi, vozniki in drugi, ki skupaj strokovno opravljajo naloge. Za učinkovito opravljanje nalog je skupina AVIN opremljena z ustrezno tehniko. Prevozi na kraj posredovanja potekajo s tovornimi in terenskimi vozili, ki jim omogočajo premike na teže dostopnih terenih. Električno energijo za delovanje dezinfekcijskih in drugih naprav lahko zagotavlja z zmogljivimi agregati, zadostno količino neoporečne vode pa lahko vozi s svojo sodobno vojaško cisterno.

Prikaza se je v okviru predmeta etologija in zaščita domačih živali udeležilo 38 študentov prvega letnika Biotehniške fakultete, program zootehnik. Študente je najprej pozdravil načelnik Veterinarske enote višji vojaški uslužbenec XIV. razreda Peter Levstek. Sledili so teoretični del in praktični prikaz delovanja skupine AVIN na petih delovnih točkah, potem pa še ogled Enote za šolanje in vzrejo vojaških psov v Primožih.

Praktični del prikaza je potekal na več delovnih točkah:

  • dezobariera: razkuževanje vozil in MTS, ki zapuščajo žarišče, 
  • vstopno-izstopna točka, na kateri osebje obleče in sleče zaščitna oblačila,
  • logistična točka: izdaja materiala za delo in priprava razkužil,
  • specialistična točka, na kateri se opravljajo razkuževanje prostorov, gnoja in krme, evtanazija obolelih živali, vzorčenje ter drugo,
  • mobilni laboratorij, v katerem se preverja uspešnost razkuževanja.

Fotografije: desetnik Daniel Mlakar, KN GŠSV