Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

28.02.2014

Prevzeli predsedovanje Usklajevalnega odbora Večnacionalne skupine za civilno-vojaško sodelovanje

V sredo, 26. februarja, je v imenu Ministrstva za obrambo brigadir mag. Bojan Pograjc prevzel s strani romunskega brigadnega generala Cristinela Cerneje dvoletno predsedovanje Usklajevalnega odbora Večnacionalne skupine za civilno-vojaško sodelovanje (Co-ordinating Committeee Multinational Civil-Military Cooperation Group – CC MN CG).

Ministrstvo za obrambo je član MN CG od 2009, ostali partnerji pa so še Ministrstva za obrambo Italije, Grčije, Madžarske, Portugalske, Romunije in Vrhovno poveljstvo zavezniških sil v Evropi (Supreme Headquarters  Allied Powers Europe – SHAPE). Predstavnik Slovenske vojske v Usklajevalnem odboru je major Miran Kristovič. Stalno delujoča na sedežu v italijanski Motti di Lavenzi pa je VVU XII. r. Tjaša Birsa. Poleg sodelovanja s predavatelji in slušatelji je ključni interes sodelovanja Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske podpora pri izpolnjevanju cilja zmogljivosti za oblikovanje in usposobitev modulov civilno-vojaškega sodelovanja, med drugim tudi za napotitev podporne enote civilno-vojaškega sodelovanja v Natove odzivne sile (NATO Response Force – NRF).