Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.03.2009

Preverjanje enote za hitro posredovanje iz 20. motoriziranega bataljona

Med 13. in 20. marcem poteka v Sloveniji preverjanje pripravljenosti pripadnic ter pripadnikov 20. motoriziranega bataljona, ki sestavljajo enoto za hitro posredovanje (HIPOS). Preverjanje je razdeljeno na več faz, zadnja med njimi pa je preverjanje praktične usposobljenosti enote na terenu, ki poteka na osrednjem vadišču Poček pri Postojni.

Preverjanje enote HIPOS se prvič izvaja v sodelovanju s Centrom za bojno usposabljanje iz sestave PDRIU, ki pri svojem delu uporablja podporo sistema za simulacijo taktičnega delovanja. Ta omogoča nenehen nadzor oziroma spremljanje pripadnikov in enot pri izvajanju aktivnosti iz nadzornega operativnega centra. Po končanih aktivnostih se pripravi računalniška simulacija aktivnosti, ki je podprta s statističnimi podatki o izgubah moštva in tehnike. Simulacija omogoča tudi učinkovito analizo odločitev poveljnikov in komunikacij znotraj enote ter z nadrejenim poveljstvom.