Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.11.2013

Prevajalci in terminologi iz Šole za tuje jezike gostili posvet o slovenskem vojaškem izrazoslovju

20. novembra je v Centru za usposabljanje Poljče potekal terminološki posvet Slovensko vojaško izrazoslovje danes in jutri, ki ga je organizirala Šola za tuje jezike pri Centru vojaških šol Slovenske vojske. Namen posveta je bil opozoriti na neenotnost vojaške terminologije in iskati načine, kako odpraviti nepovezanost.

Pozdravu načelnice Šole za tuje jezike VVU XIII. r. Branke Petek in uvodnemu govoru brig. Vojteha Mihavca, namestnika poveljnika Centra vojaških šol, je sledil kratek predstavitveni spot – kolaž utrinkov terminološkega dela in zvočnih izsekov težko razumljivega govora, polnega kratic, tujk in anglicizmov – ki je prikazal jezik, kot se dejansko uporablja v Slovenski vojski, in na kritičen, toda privlačen način nakazal terminološke dileme.

V dopoldanskem delu so bili predstavljeni izbrani prispevki, ki so jih pripravili Mateja Švab, mag. Nataša Simonovič Bakoš in Ana Hazler iz Oddelka za prevajanje in tolmačenje Šole za tuje jezike, Boric Knific, urednik revije Obramba, dr. Marjeta Humar z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dr. Nataša Logar s Fakultete za družbene vede, mag. Adriana Sedej in Miran Željko iz Sektorja za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS, ter Milena Sevšek Potočnik iz Službe za strateško komuniciranje MO RS. Posveta se je udeležil in na njem tudi aktivno sodeloval dr. Johann Pečnik, upokojeni polkovnik Avstrijske zvezne vojske.

Poleg povabljenih avtorjev prispevkov so se posveta udeležili tudi študentje z različnih fakultet, člani Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije in prevajalci z zunanjega in notranjega ministrstva, pripadniki SV in zaposleni na Ministrstvu za obrambo, kakor tudi posamezni zanesenjaki vojaškega jezika.

Avtorji prispevkov so govorili o razumevanju znane in ustvarjanju nove vojaške terminologije, o posebnostih vojaškega jezika ter o terminoloških zadregah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Poleg terminoloških projektov, ki so nastali v Šoli za tuje jezike, sta bila predstavljena tudi nedokončan Vojaški razlagalni slovar in vojaški slovar študentov obramboslovja. Več avtorjev je delilo svoja razmišljanja o vojaški terminološki podatkovni zbirki prihodnosti, o njeni gradnji, dostopnosti in upravljanju oziroma o možnosti združevanja različnih terminoloških virov na spletu, kar bi lahko zmanjšalo čas iskanja določenega vojaškega izraza. Nekatere predstavljene slovarje, ki so nastali v Šoli za tuje jezike, si je bilo možno ogledati v preddverju CO Poljče.

V popoldanskem delu posveta je bila organizirana okrogla miza, na kateri je potekala razprava o povezovanju. Predstavniki posameznih ustanov so predlagali, da vojaška terminologija ostane v domeni Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske, pri čemer bodo aktivneje podpirali terminološke aktivnosti Šole za tuje jezike.