Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.06.2017

Predstavitev zbornika 20 let v službi miru

V četrtek, 15. junija, sta Center vojaških šol in Združenje slovenskih mirovnikov pripravila predstavitev zbornika 20 let v službi miru. Predstavitev je bila v Vojaškem objektu Kadetnica, kjer se je preko avdio-video konference iz Bruslja predstaviti pridružil brigadir David Humar. V uvodu je zbrane nagovoril poveljnik Centra vojaških šol brigadir magister Vilibald Polšak.

Namen zbornika ob 20-letnici sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah je prikazati razvoj sodelovanja naših predstavnikov v mednarodnih operacijah in misijah, od prve napotitve do danes, s poudarkom na osebnih pričevanjih udeležencev, tako na vojaških dolžnostih, policiji in diplomaciji kot na dolžnostih civilnih funkcionalnih strokovnjakov. Zbornik bo obsegal približno 30 člankov in bo izšel predvidoma oktobra 2017. Izdelana bo tudi elektronska različica, vseboval pa bo dve osnovni področji:

  1. splošni del, v katerem bo prikazan zgodovinski razvoj sodelovanja na mirovnih misijah, ter strokovne članke, v katerih bo prikazan vpliv delovanja v mednarodnih operacijah na razvoj in delovanje Slovenske vojske oziroma Ministrstva za obrambo in Policije, če bo kdo sodeloval z Ministrstva za notranje zadeve, ter
  2. osebna pričevanja posameznikov, ki so bili udeleženi na tem področju od samega začetka delovanja do danes.

Panelisti, ki so se predstavili (pdf):
• Zvezdan Markovič: Tradicija udeležbe v MOM – zgodovinski pregled
• Nataša Dolenc Lisec: Proces nacionalnega odločanja v zvezi s sodelovanjem Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah
• Bojan Gregorič: Pomen razumevanja lokalnega medijskega okolja, v katerem se izvaja posamezna mednarodna operacija
• Mirko Cigler: Mednarodne okoliščine operacije Alba
• Srečko Zajc: Vloga civilnih strokovnjakov v MOM, slovenske izkušnje v PRT – Isaf Afganistan
• Vilibald Polšak: Isaf – 10 let sodelovanja
• David Humar: Vojaške mednarodne operacije in misije Nata in EU
• Vasilije Maraš: Kako pehotnik postane mirovnik
• Viktor Kranjc: Začetki MOM v SV – pogled na Albo in UNFICYP
Pričevanja udeleženca Policija
• Ljubo Pajič: UNTSO – izkušnje slovenskih opazovalcev v misijah OZN
• Miran Fišer: Delo poveljnika SICON v Eufor
• Matej Jakopič: Duhovna oskrba v MOM po letu 2000
• Ciril Tekavčič: Vloga civilnega funkcionalnega strokovnjaka v SVNKON, Kfor 20

Foto: Carmen Kos | Kabinet načelnika GŠSV | OOJ