Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.06.2015

Predstavitev delovanja Oddelka za prečiščevanje vode na vaji Zmogljivi logistik 15

V sklopu kontingenta Slovenske vojske, ki sodeluje na mednarodni vojaški vaji Zmogljivi logistik 15 na Madžarskem, deluje tudi Oddelek za prečiščevanje vode. Enota iz sestave 670. logističnega polka in Vojaške zdravstvene enote (veterinarska enota) na vaji deluje v sklopu Integrirane vojaško-logistične enote za zagotavljanje vode (Water Military Integrated Logistics Unit).

Cilji Integrirane vojaško-logistične enote za zagotavljanje vode so skupna oskrba z vodo za potrebe vojaških operacij na terenu in oskrba kampov, zagotavljanje celotne verige oskrbe z vodo, proizvodnja vode, skladiščenje in distribucija, interoperabilnost tehnike in enot sodelujočih na vaji, odvzem vzorcev vode ter izvajanje fizikalno-kemijskih in mikrobioloških preiskav v mobilnem laboratoriju veterinarske enote.

Integrirana vojaško-logistična enota za zagotavljanje vode je nastanjena ob manjšem zajetju vode. Poleg pripadnikov omenjene enote na tej lokaciji delujejo tudi enote iz Nemčije, Združenih držav Amerike, Francije in Madžarske. Pripadniki hrvaških in makedonskih oboroženih sil imajo na vaji status opazovalca.

Vodilna država v tej »branži« so Združene države Amerike. Vse enote prečiščujejo vodo iz skupnega zajetja in jo skladiščijo v skupnih rezervoarjih. Pripadniki madžarskih oboroženih sil vodo nato transportirajo v kampe za potrebe vaje. Kontrolo ustreznosti prečiščene vode na vaji izvajajo madžarski nacionalni inštitut, laboratorij Slovenske vojske (laboratorij veterinarske enote) in laboratorij francoskih oboroženih sil.  

Delovanje Oddelka za prečiščevanje vode in laboratorija veterinarske enote na vaji Zmogljivi logistik 15 je izjemna priložnost za nadgradnjo že doseženih znanj, izmenjavo izkušenj in krepitev dobrega sodelovanja med sodelujočimi nacijami.

Fotografije: pripadniki SVNKON Zmogljivi logistik 15

Delovna točka Integrirane vojaško-logistične enote za zagotavljanje vode.

Delovna točka Integrirane vojaško-logistične enote za zagotavljanje vode.

Delovna točka Integrirane vojaško-logistične enote za zagotavljanje vode.

Delovna točka Integrirane vojaško-logistične enote za zagotavljanje vode.

Namestitev potopne črpalke v vodno zajetje.

Testiranje delovanja naprav za prečiščevanje vode.

Jemanje vzorcev vode.

Nadzor delovanja naprav.

Delovna točka Integrirane vojaško-logistične enote za zagotavljanje vode.

Priprava kosila.

Delovna točka Integrirane vojaško-logistične enote za zagotavljanje vode.

Delo v mobilnem laboratoriju veterinarske enote.