Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.02.2013

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor izrazil zadovoljstvo nad profesionalnostjo ter ugledom SV med državljani

Predsednik RS in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je bil danes, 4. februarja, na prvem uradnem obisku na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski po prevzemu predsedniške funkcije.

Predsednika republike je pred Ministrstvom za obrambo z vojaškimi častmi sprejel minister za obrambo Aleš Hojs. Po krajšem pogovoru med predsednikom in ministrom so se pogovori nadaljevali z vodstvom ministrstva. Minister je v uvodu predstavil organizacijo ministrstva ter proces transformacije obrambnega sistema in Slovenske vojske, ki poteka. Pri tem je poudaril, da je transformacija nujna zaradi prilagoditve novim varnostnim in ekonomskim razmeram, razvoja vojaških zmogljivosti ter potrebe po trajnem izboljšanju delovanja obrambnega resorja. Bolj podrobno je proces transformacije Slovenske vojske predstavil načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Dobran Božič.

V nadaljevanju pogovorov se je predsednik seznanil s sprejetimi strateškimi in planskimi dokumenti ter tistimi, ki so še v pripravi, nekateri pa so že v fazi sprejemanja. Eden izmed pomembnejših dokumentov je tudi Srednjeročni obrambni program, ki ga je vlada potrdila na zadnji seji, s čimer se vzpostavlja programsko-planska podlaga za delovanje obrambnega sistema v naslednjem srednjeročnem obdobju. Minister je predsednika tudi seznanil z dejavnostmi pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o obrambi.

Pogovor je potekal še o opremljanju Slovenske vojske, predvsem glede na zmanjševanje sredstev, namenjenih za obrambo, in o kadrovskih virih tako v Slovenski vojski kot upravnem delu ministrstva. Predsednik republike je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je ministrstvo uspelo precej zmanjšati število zaposlenih v upravnem delu in s tem tudi stroške poslovanja. Predsedniku republike so bili predstavljeni dejavnosti in načrti glede sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in na misijah leta 2013 ter 2014. Nekoliko bolj podrobno je bila predstavljena namera, ki jo je na zadnji seji sprejela vlada, da naša država sodeluje v mednarodni operaciji Evropske unije EUTM v Maliju z največ štirimi pripadniki Slovenske vojske.

V zadnjem delu obiska se je predsednik republike seznanil s programom dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami leta 2013, pri tem pa se je zavzel za še večjo vključenost Slovenske vojske v pomoč ljudem ob večjih naravnih nesrečah.

V drugem delu obiska je predsednik republike obiskal Vojašnico Edvarda Peperka, v kateri mu je poveljnik 1. brigade polkovnik Miha Škerbinc predstavil delovanje 1. brigade SV, pred vojašnico pa so mu predstavili še opremo in oborožitev, ki je v sestavi 1. brigade SV. V okviru obiska v vojašnici se je predsednik republike vojakom pridružil pri kosilu v vojaški restavraciji in to priložnost izkoristil za pogovor z njimi.

Foto: Bruno Toič, MORS

Foto: Boštjan Pogorevc