Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.05.2017

Predsednik Parlamentarne skupščine Nata na obisku v Natovem COGB

5. maja 2017 je imel Natov center odličnosti za gorsko bojevanje (NCOGB) priložnost gostiti predsednika Parlamentarne skupščine Nata (NATO Parliamentary Assembly) Paola Allija, skupaj s članoma Državnega zbora Republike Slovenije Žanom Mahničem in Matejem Toninom. Po predstavitvi direktorja Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje se je razvil zanimiv pogovor, v katerem je predsednik Parlamentarne skupščine Nata poudaril, da so »gore lahko naš zaveznik, hitro pa lahko postanejo tudi naš nasprotnik«, ter nadaljeval z navajanjem razlogov, zakaj je bila ustanovitev NCOGB ustrezna za Nato.
 
•  POSLANSTVO PARLAMENTARNE SKUPŠČINE NATA
Vse od svojega nastanka leta 1955 Parlamentarna skupščina Nata članom parlamenta celotnega atlantskega zavezništva zagotavlja edinstveni specializirani forum za razpravo in vpliv na odločitve, povezane z varnostjo zavezništva. S svojim delom in dejavnostmi skupščina omogoča parlamentarno ozaveščenost in daje podlago za razumevanje najpomembnejših vprašanj, ki zadevajo varnost na evro-atlantskem območju, ter podpira parlamentarni nadzor nad obrambo in varnostjo. Odločilno pomaga tudi pri krepitvi transatlantskega odnosa in vrednot, ki usmerjajo zavezništvo. Skupščina je institucionalno sicer ločena od zveze Nato, kljub temu pa pomeni glavno povezavo med Natom in parlamenti držav članic Nata. Skupščina je prevzela tudi svojo novo vlogo, saj v svoje delo vključuje parlamentarce iz držav, ki si prizadevajo za tesnejšo povezavo z zvezo Nato. Parlamentarna skupščina Nata je sestavljena iz 257 delegatov iz 28 držav članic. Velikost posamezne delegacije se določa na podlagi velikosti posamezne države in odraža politično sestavo parlamenta ter tako posledično zastopa širok spekter političnega prepričanja. Poleg delegatov iz držav Nata se dejavnosti skupščine udeležuje tudi 13 pridruženih držav, 4 pridružene sredozemske države in 8 parlamentarnih delegacij opazovalcev, kar skupaj obsega okoli 360 delegatov. Upravni organ skupščine je stalni odbor, ki ga sestavljajo vodja delegacij držav članic, predsednik, podpredsednik, zakladnik in generalni sekretar.

•  POMEN PARLAMENTARNE SKUPŠČINE ZA NATO
Zveza Nato pomeni skupnost vrednot, združenih v svoji zavezanosti k parlamentarni demokraciji, osebnim svoboščinam, človekovim pravicam in vladavini prava. Tako Parlamentarna skupščina Nata, ki je sestavljena iz nacionalnih predstavnikov parlamenta iz vseh 28 držav članic Nata, ne obsega le foruma za razpravo, temveč tudi oprijemljivo utelešenje demokratičnih vrednot zveze Nato. Zaradi svoje neodvisnosti od Nata skupščina nima nikakršne neposredne vloge za nadzor nad politikami zveze Nato, vendar skupščina kljub temu zagotavlja dodatno platformo parlamentom za vpliv na odločanje na področjih, ki zadevajo Nato tako na nacionalnih kot tudi na mednarodnih ravneh.

•  ODNOSI Z NATOM
Skupščina je bila ustanovljena neodvisno od Nata in je institucionalno ločena od Natove strukture. Ne glede na to je skupščina temeljna povezava med Natom in parlamenti držav članic Nata.
 
Vir: NATO Parliamentary Assembly 
Besedilo in fotografije: Natov center odličnosti za gorsko bojevanje