Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

03.02.2014

Poveljniško-štabna šola in Šola za častnike zaznamovali svoj dan

V petek, 31. januarja, sta svoj dan zaznamovali Poveljniško-štabna šola in Šola za častnike (uradni dan enote je 1. februar). V uvodu je zbrane najprej pozdravil brigadir dr. Andrej Osterman, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske in trenutno poveljujoči v Centru vojaških šol, osrednji govornik na slovesnosti pa je bil upokojeni brigadir Venčeslav Ogrinc. Zbrane sta nagovorila tudi podpolkovnik Viljem Kobal, poveljnik Šole za častnike, in polkovnik Miran Fišer, poveljnik Poveljniško-štabne šole. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Dušana Flisa, v okviru slovesnosti pa so najboljšim posameznikom enot podelili tudi priznanja.
»Takratni slušatelji so danes tisti častniki, ki predstavljajo steber Slovenske vojske, saj delujejo na pomembnih položajih tako v domačem kot mednarodnem okolju in seveda širom po svetu, kjer Slovenska vojska tudi deluje. V začetku je Poveljniško-štabna šola izvajala tečaj za poveljnike čet, nato tečaj za poveljnike bataljonov in brigad, zelo kmalu pa je začela tudi izvajanje tečaja za generalštabno šolanje, višještabni tečaj in štabno šolanje, medtem ko je Šola za častnike izvajala osnovne in nadaljevalno oblike šolanja,« je v svojem nagovoru povedal brigadir dr. Andrej Osterman ter dodal, da velja izkoristiti vsa znanja, ki jih imamo znotraj Slovenske vojske. »Zelo pomembna je tudi izmenjava mnenj in seveda različna šolanja v tujini za izvajanje skupnih nalog. Eden izmed primerov izvedbe skupne naloge je primer misije Lampedusa, ki se je končala prav danes. Pri tem se je znova pokazalo, kako zelo pomembno je, da smo častniki iz različnih držav na istem kraju, ob istem času in da delujemo za isto poveljstvo.«


»Še vedno velja – biti usposobljen, biti izurjen, biti pripravljen na vse naloge in izzive, ki so pred sodobnimi oboroženimi silami, tudi pred Slovensko vojsko. To pa lahko dosežemo le z ljudmi, s pripadniki Slovenske vojske, ki se zavedajo svojega poslanstva. Za ljudi z jasnim ciljem, ki se zavedajo, da z znanjem prideš do zmag, in ki bodo znali modro uporabiti moč. To dosegajte predvsem v vojaškem šolstvu, v Centru vojaških šol. Bodite ponosni na to. Prepričan sem, da ima Slovenska vojska ustrezen sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki nas postavlja ob bok našim zaveznikom,« je s ponosom povedal brigadir v pokoju Venčeslav Ogrinc ter svoj osrednji govor sklenil z besedami, da se Slovenska vojska mora zavedati, da karierna pot ni le poveljniški ali štabni steber. »Brez tretjega dela, strokovno-specialističnega stebra, ne gre. To se morajo zavedati predvsem poveljniki, ki bi morali kar tekmovati, kdo bo ponudil najboljši kader, ki bi del svoje poklicne poti preživel tukaj, v Centru vojaških šol. Zgradite to vojsko na domačem znanju, plemenitite pa ga tudi v tujini. Nikoli ne pozabite, da je vaš izdelek usposobljen, izobražen in veščinsko izurjen pripadnik Slovenske vojske.«


»Od 1. februarja 1993 do danes smo v Šoli za častnike usposobili 1.036 častnikov stalne in skoraj 650 častnikov rezervne sestave, od tega 24 rednih in 5 izrednih generacij. Nedvomno je bil v preteklosti največji zalogaj uvesti konceptualne spremembe razvoja vseh rodovskih specializacij za častnike (več kot 20 različnih smeri) in združitev obeh šol ter uskladitev programa z doktrino Slovenske vojske in ostalimi programi za podčastnike in vojake,« je z veseljem dejal podpolkovnik Viljem Kobal ter dodal, da razvoj v naslednjih letih lahko dosežemo zgolj tako, da se primerjamo z najboljšimi in naredimo premike na še nekaterih vidikih, kjer nismo najboljši. »Če bomo naredili premike na vseh zastavljenih področjih, ni skrbi za to, da naši častniki ne bi bili med boljšimi. Vedeti pa moramo, da najboljši pripadniki Slovenske vojske morajo opravljati delo v vojaškem šolstvu, torej v Centru vojaških šol, prav tako kot tudi enote in poveljstva Slovenske vojske, z vsem svojim znanjem in izkušnjami, sooblikujemo slovenskega častnika.«


»Imamo skoraj 1.200 diplomantov na štabnih šolanjih, višještabnem šolanju in generalštabnem šolanju Poveljniško-štabne šole,« je z veseljem izpostavil polkovnik Miran Fišer. »Tudi v prihodnje bomo skrbeli za strokovno aktualnost, čvrsto povezavo med teorijo in prakso, vplivali na razvoj kritične misli na našem strokovnem področju, si prizadevali za učinkovito organizacijo procesov vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter skrbeli za sodelovanje z uglednimi predavatelji vojaškostrokovnih vsebin iz Slovenije in tujine. Prepričan sem, da so vsi rezultati iz preteklosti zadosten porok, da se nam bodo v vlogi učiteljev pridružili častniki ter z vojaškostrokovnim in poglobljenim delom sodelovali pri gradnji Poveljniško-štabne šole, ki mora tudi v prihodnje ostati močan temelj krepitve ugleda Centra vojaških šol in Slovenske vojske kot celote.«
 

Fotografija: Carmen Kos, SOJ SV