Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.03.2020

Poveljniški kader pogodbene rezerve izpopolnjuje svoje znanje z rednim usposabljanjem

V drugi polovici februarja in prvi polovici marca so enote sil Slovenske vojske na redno usposabljanje vpoklicale poveljniški kader pogodbene rezervne sestave. Njegovi pripadniki so med mobilizacijskim usposabljanjem obnovili individualne vojaške veščine, na sedemdnevnem usposabljanju pa so izpopolnili svoje znanje iz temeljnih vojaških veščin, ki obsegajo ravnanje z orožjem, strelska urjenja, kondicijsko vadbo, teme iz preživetja na bojišču, prve pomoči in dela s sredstvi zvez, postopke pri opravljanju stražarske dolžnosti ter varovanju objektov.

Slovenska vojska izvaja mobilizacijska in redna usposabljanja pripadnikov pogodbene rezervne sestave ter tako opravlja letne obveznosti in uri pripadnike za izvajanje nalog v času opravljanja vojaške službe v miru. Šeststo šestdeset pripadnikov pogodbene rezervne sestave dopolnjuje Slovensko vojsko, da lahko ta opravlja svoje poslanstvo in izvaja zahtevane naloge. Slovenski vojski med drugim omogoča uresničevati naloge stalne sestave, kar je izjemno pomembno v času zmeraj večjega kadrovskega primanjkljaja v Slovenski vojski.