Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.06.2011

Poveljniška struktura SV na srečanju pred jubilejnim 20. letom

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner je danes, 23. junija, gostil srečanje poveljniške strukture Slovenske vojske. Ob tej priložnosti je zbrane nagovorila tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič.

Srečanje je bilo organizirano z namenom izmenjave izkušenj o delovanju Slovenske vojske v preteklih dvajsetih letih, še posebej pa v zadnjih letih, ko je SV v celoti poklicna – profesionalna vojska ter članica mednarodnih integracij.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske se je v uvodu zahvalil in pohvalil celoten poveljniški kader. Ob tem je tudi izpostavil nekaj primerov pozitivne prakse v zadnjih letih. General je govoril tudi o razumevanju potreb profesionalne vojske, v povezavi s procesom konsolidacije, ki je v večini dokončan.

Temelj vsake vojske je avtoriteta, v primerih odklonov lahko govorimo o krizi avtoritete. Slovenska vojska ne potrebuje »kulte« vodje, potrebuje pa vodje z visoko stopnjo avtoritete, ki izhaja iz kompetenc za poklicno delo v Slovenski vojski.

Profesionalizacija je proces konsolidacije, ki vedno ni prijetna, Slovenska vojska pa bo visoko cenjena le ob razumevanju profesije, še posebej sedaj, ko se je zaustavila rast, tako kadrovska, številčno, kot tudi tehnično.

General je še poudaril, da je podoba vojske v javnosti eden od prihodnjih izzivov in priložnosti vseh pripadnic in pripadnikov, še posebej pa poveljnikov na vseh nivojih vodenja in poveljevanja.

Predstavljanje vojaške profesije v javnosti je zgodba, ki je poveljniki ne smejo izpustiti. General je dejal: »Kot načelnik se ne borim proti enakosti, ampak proti neenakosti«, kar je povezal s potrebo po nepretrganem prilagajanju dejanskim razmeram v okolju. Povabil je tudi celotno poveljniško strukturo, da v soboto, 25. junija, povabijo svoje sodelavke in sodelavce z družinami v Stožice na festival vojaških orkestrov.

Na srečanju so poveljniki informirali načelnika o delu v enotah. Povedali so, da pripadnice in pripadniki dobro izvajajo naloge, da pa so njihova pričakovanja od poveljujoče strukture zelo velika, še posebej v spreminjajočih razmerah (konsolidacija).

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske,

generalmajor mag. Alojz Šteiner

med nagovorom poveljniški strukturi.