Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.11.2016

Potekala konferenca poveljnikov vojaških izobraževalnih ustanov Srednje Evrope

V sredo, 26., in četrtek, 27. oktobra, sta se poveljnik Centra vojaških šol brigadir mag. Vilibald Polšak in načelnik katedre dekan polkovnik prof. dr. Tomaž Kladnik udeležila konference poveljnikov vojaških izobraževalnih ustanov Srednje Evrope (angl. Central European Forum on Military Education – CEFME), ki je potekala v Zagrebu, Hrvaška.

Poslanstvo vojsk partnerskih držav je zagotavljati evropski ter svetovni mir in varnost. Implementaciji le-tega na področju vojaškega izobraževanja so namenjena vsakoletna srečanja poveljnikov vojaških izobraževalnih ustanov, ki na svojih vsakoletnih srečanjih medsebojno izmenjujejo izkušnje in predloge na področju razvoja in povezovanja vojaškega izobraževanja. Tokratno srečanje je potekalo na Hrvaškem vojaškem učilišču dr. Franja Tuđmana v Zagrebu, ki je skupaj z Univerzo v Zagrebu akreditiralo bolonjske študijske programe in je v procesu preraščanja v nacionalno obrambno univerzo.

Sodelovanje med članicami CEFME se izraža predvsem na izmenjavi pedagoških in znanstvenoraziskovalnih projektih, kot sodelovanje pri že uveljavljenih ali oblikovanju skupnih. Pri tem je pomembno predvsem sodelovanje v projektu Perspektiva EU 2020 ter pisanje in izmenjava znanstvenih člankov na področju vojaških ved tako v skupni reviji CEFME kot v nacionalnih revijah.

Fotografija: arhiv CVŠ

Udeleženci konference poveljnikov vojaških izobraževalnih ustanov Srednje Evrope v letu 2016.