Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.10.2014

Posvet vodstev Zveze slovenskih častnikov

V soboto, 11. oktobra, je bil v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani posvet vodstev Zveze slovenskih častnikov (ZSČ). Težiščni temi posveta sta bili informiranje vodstev občinskih ali območnih ter interesnih združenj o stanju v organizaciji in ključnih izzivih ter predstavitev izhodišč za načrtovanje aktivnosti v letu 2015. V zvezi s tem je bil predstavljen tudi okvir sodelovanja ZSČ s Slovensko vojsko (SV) do konca leta 2014 ter načrt sodelovanja v letu 2015.
»V široki in včasih tudi polemični, vendar konstruktivni razpravi, ki je sledila skozi celotni posvet, je bilo izraženo, da je v letu 2015 treba intenzivirati in okrepiti vključevanje pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske v članstvo združenj ZSČ na terenu ter tako okrepiti strokovno vez med ZSČ in SV,« je ob koncu posveta izpostavil polkovnik Branko Podbrežnik, član predsedstva ZSČ.


V zvezi s tem vabijo vse pripadnike stalne sestave SV, da se aktivno vključijo v občinska ali območna ter interesna združenja ZSČ. Polkovnik Podbrežnik še dodaja, da je bilo na posvetu sprejeto tudi stališče, »da v organizacijah ZSČ povečajo napore za promocijo vojaškega poklica in vključevanje v postopke za pridobivanje novih poklicnih pripadnikov SV.«


Dodatne informacije o delu ZSČ lahko preberete na spletni strani www.zsc.si.