Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

04.11.2013

Posvet o slovenskem vojaškem izrazoslovju

Šola za tuje jezike pri Centru vojaških šol Slovenske vojske 20. novembra 2013 v Centru za usposabljanje Poljče organizira posvet o slovenskem vojaškem izrazoslovju.
Širok krog povabljenih govorcev in udeležencev zagotavlja zanimivo razpravo o dosedanjih izkušnjah na tem področju in smernicah za tekoče delo ter sodelovanje vseh, ki jih vojaško izrazoslovje zanima.
Vabimo vas, da se posveta udeležite.

> Program in vabilo