Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.11.2011

Posvet o osnutku področne doktrine vojaškega izobraževanja in usposabljanja

V petek, 11., in v soboto, 12. novembra 2011, je v vojaškem objektu Kadetnica potekal posvet o oblikovanju področne doktrine vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Na posvetu so sodelovali načelnik GŠ, poveljnik PS in poveljnik PDRIU s sodelavci.
Proces transformacije Slovenske vojske in zavezništva ter spremembe v sistemu civilnega izobraževanja in usposabljanja narekujejo oblikovanje področne doktrine vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki bo izhodišče za dokončno oblikovanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja v celovit, sodobno organiziran sistem, ki bo sposoben učinkovito podpreti uresničevanje poslanstva ter nalog Slovenske vojske. Podlage za oblikovanje doktrine so razvojni dokumenti, kot so Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV, Srednjeročni obrambni program ter Vojaška doktrina, ki je temeljni okvir za razumevanje pomena, ki ga imata izobraževanje in usposabljanje v Slovenski vojski.
Doktrina vojaškega izobraževanja in usposabljanja bo opredelila poslanstvo ter naloge vojaškega izobraževanja in usposabljanja. V doktrini bodo zapisani cilji, ki jih je treba na področju vojaškega izobraževanja in usposabljanja doseči, da bo zagotovljen kontinuiran razvoj SV, da bomo uspešno obvladovali spremembe in oblikovali ter vzdrževali zmogljivosti SV. Doktrina bo vsebovala tudi načela, ki se bodo upoštevala pri izvajanju vojaškega izobraževanja in usposabljanja, opredeljeni bodo način usmerjanja, nadzor, podpora ter zagotovitev procesov vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
Udeleženci posveta so razpravljali o številnih vprašanjih, ki so pomembna za oblikovanje področne doktrine: o nadaljnji integraciji sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v sistem civilnega izobraževanja in usposabljanja, o potrebi po javni verifikaciji izobraževalnih programov za doseganje standardov poklicev, o zagotavljanju kakovostnih izvajalcev programov ter o potrebi po ohranjanju in nadaljnjem razvoju vojaških ved. Načelnik GŠ je ob koncu posveta zadolžil PDRIU, da pripravi osnutek doktrine do konca leta 2011, končni dokument pa bo dostavljen v verifikacijo na MO maja 2012.
 
Foto: CO Carmen Kos, PDRIU