Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.03.2016

Posadka z večnamensko ladjo Triglav vplula v domačo luko

V nedeljo, 13. marca 2016, je v Koper vplula slovenska vojaška večnamenska ladja Triglav 11 s posadko. Znotraj prvega slovenskega kontingenta so od 16. oktobra 2015 delovali na mednarodni misiji Evropske unije Navfor Med – Sophia v južnem delu osrednjega Sredozemlja.

Glavnina prvega slovenskega kontingenta (poleg 34-članske posadke še 5 članov nacionalnega podpornega elementa) je tako zaključila svoj mandat. Posadka večnamenske ladje Triglav je na desetih plovbah na območju delovanja opravila 58 plovnih dni na nalogah. Skupaj so prepluli 11.734,5 navtične milje, od tega 4956,4 podnevi in 6778,1 ponoči. Njihove glavne naloge so bile nadzor dodeljenega akvatorija v južnem osrednjem Sredozemskem morju, pregledi sumljivih plovil in reševanje ljudi v stiski na morju. Devetkrat so reševali, trikrat povsem samostojno, v šestih primerih pa so podpirali druga plovila misije.

Skupaj so rešili ali podpirali reševanje 1072 prebežnikov, od tega 68 otrok in 112 žensk. Poleg tega so odkrili več drugih plovil s prebežniki, ki so jim po njihovem posredovanju pomagale druge ladje Eunavfor Med oziroma ladje drugih operacij. V dveh primerih so nujno medicinsko oskrbeli prebežnike na krovu ladje. Po vsakemu reševanju so skladno s pooblastili plovila pregledali in uničili ter tako preprečili ali vsaj otežili nadaljnje tihotapstvo v regiji. Skladno s pravili delovanja operacije so uničili osem gumijastih plovil in eno leseno plovilo z notranjim motorjem. S plovil je bilo odstranjenih osem zunajkrmnih motorjev.
Med delovanjem v operaciji so se posvetili tudi različnim oblikam usposabljanja na morju, tako v vlogi vadbenca kot mentorja. Med vajami so največjo pozornost namenili postopkom pregleda sumljivega plovila, reševanja na morju, popolnjevanja na morju in evakuacije poškodovane osebe na morju.
Slovenska vojska je po sklepu, ki ga je Vlada RS sprejela 20. septembra 2015, ladjo znotraj prvega slovenskega kontingenta napotila 16. oktobra, najprej za tri do štiri mesece. Na prošnjo poveljnika operacije je Vlada RS posadki podaljšala delovanje za do šest tednov. V operaciji Slovenska vojska ostaja s sedmimi pripadniki, ki dolžnosti opravljajo v poveljniški strukturi operacije in v zdravstveni skupini na poveljniški ladji. V okviru prvega kontingenta sta bila v poveljstvo operacije v Rimu 6. julija 2015 napotena prva dva pripadnika.
Operacija EU Navfor Med – Sophia je del celovitega pristopa EU in mednarodne skupnosti za reševanje problematike tihotapljenja ljudi ter ilegalnih migracij v osrednjem delu južnega Sredozemlja. Hkrati je operacija del širšega pristopa v sodelovanju s strateškimi in regionalnimi partnerji v okviru celovitega obravnavanja strukturnih razlogov migracij v državah izvora. Glavni namen operacije, katere prvotni mandat naj bi trajal eno leto, je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju.