Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.05.2017

Ponosni smo na Slovensko vojsko

V ponedeljek, 15. maja, je bila ob 17. uri na letališču v Slovenj Gradcu osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske, ki se praznuje v spomin na začetek usposabljanja slovenskih nabornikov v dveh učnih centrih v Sloveniji leta 1991.

Slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je ob 26-letnici Slovenske vojske poudaril, da Slovenija velja za varno državo, ki si aktivno prizadeva za mirno reševanje vseh sporov in dodal: »Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena. Vendar je v današnjem svetu, ki je bolj nestabilen in manj predvidljiv kot včerajšnji, tudi Slovenija varnostno bolj izpostavljena, kot je bila nedavno.« Ob tem se je predsednik Republike Slovenije dotaknil tudi nedavnega kibernetskega napada, ki bo zahteval posodobitve naše obrambe, tudi vojaške. »V tem smislu je spodbudna tudi odločitev za vsakoletno vsaj 30 milijonsko povečano vlaganje v zmogljivost Slovenske vojske. Zelo, zelo bo pomembno, da bodo znali odgovorni v vojski in obrambnem resorju strokovno premišljeno nameniti ta sredstva za prave potrebe. Od tega bo v veliki meri odvisna pripravljenost slovenske javnosti za razumevanje potreb po večjem vlaganju v nacionalno varnost in Slovensko vojsko kot njen vojaški steber.

Predanost in profesionalnost častnikov in vojakov sta, glede na okoliščine v katerih delate, izjemni. Vendar pa predanost in hvaležnost nista dovolj. Številke kažejo, da vojaški poklic ni več konkurenčen poklic v slovenskem prostoru. Izboljšanje gospodarskega položaja, odpiranje delovnih mest ter boljši pogoji zaposlitve v sorodnih poklicih, bodo imeli dodaten učinek na stanje v vojski. Nizki prejemki, zaposlitev za določen čas, skrb kaj po 45. letu starosti, vpliv poklica na zdravje in družino, so dodatni oteževalni dejavniki. Zato je potrebno vojaški poklic ponovno ovrednotiti, tako glede statusa kot plačila. Le na ta način bomo ohranili tudi bojni značaj Slovenske vojske.« je zaključil predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor.

Na slovesnosti ob 26-letnici delovanja vojske na ozemlju samostojne Republike Slovenije sta zbrane visoke goste ter pripadnice in pripadnike Slovenske vojske nagovorila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman.

Ministrica Andreja Katič je v svojem govoru poudarila, da pripadnice in pripadniki Slovenske vojske predstavljajo enega izmed treh varnostnih stebrov v Republiki Sloveniji in si zato zaslužijo, da so ustrezno obravnavani ter da imajo status in uživajo pravice, ki jih zahtevajo narava njihovega poklica in naloge, ki jih opravljajo. V nadaljevanju je zato predstavila prizadevanja na tem področju v zadnjem obdobju.

Izpostavila je prizadevanje za izboljšanje statusa pripadnic in pripadnikov s postopnim odpravljanjem restriktivnih ukrepov, ki so bili uvedeni v obdobju največjega varčevanja. Tu gre za nagrade ob podaljšanju pogodb o zaposlitvi, nagrade za prostovoljno služenje ter izplačevanje dodatka silam v pripravljenosti in za deficitarne poklice. Temeljito izboljšanje statusa pripadnic in pripadnikov pa si želi doseči tudi s pripravo obeh krovnih zakonov na področju obrambe, torej Zakona o obrambi in Zakona o službi v Slovenski vojski, ki sta bila sprejeta v bistveno drugačnih razmerah in imata vpliv na celoten sistem. »V procesu sprejemanja teh dveh zakonov, katerih osnutka sta pripravljena že eno leto, smo se držali vseh predvidenih postopkov, z njima seznanili javnost, sindikate in stanovska združenja ter se z njimi intenzivno pogovarjali. Omogočena je bila dolga javna razprava. Še vedno pa je priložnost, tudi v Državnem zboru, da se zakona še izboljšata,« je poudarila ministrica. V novem predlaganem Zakonu o službi v Slovenski vojski, ki se najbolj neposredno dotika pravic vojakov, so tako predlagane rešitve, ki bi zagotavljale večjo socialno varnost pripadnic in pripadnikov, in sicer tako med službo kot tudi po 45. letu in prenehanju zaposlitve v Slovenski vojski. Vojak po 45. letu starosti ima na podlagi predloga novega zakona v koledarskem letu, ko dopolni 45 let, pravico do razporeditve na ustrezno delo na ministrstvu ali v drugem državnem organu. Če ne sprejme ponujenega delovnega mesta, ima pravico do usposobitve za drug poklic ali pravico do odpravnine, če je delal na ministrstvu najmanj 15 let. Pravico do usposobitve za drug poklic in pravico do odpravnine ima tudi vojak, ki je delal na ministrstvu najmanj deset let, pa pogodbe ne more podaljšati zaradi zdravstvenih ali nekaterih drugih vzrokov. Hkrati je v tem zakonu tudi predvidena izenačitev nagrajevanja vojakov in vojakinj s četrto stopnjo izobrazbe s tistimi, ki imajo peto stopnjo, s čimer bi po tej poti dosegli rešitev za najnižje plačane pripadnice in pripadnike. Glede na prikrajšanost pri pravicah, ki jo s seboj nosi začasnost pogodbe o zaposlitvi, je z novim zakonom predlagano, da se osebni dohodek teh pripadnikov poveča za dva plačna razreda. Ustrezno bi se ovrednotila tudi prepoved stavke, kar je specifičnost vojaškega poklica, in sicer v obliki 5-odstotnega dodatka. »Realizacija izboljšav, ki bi jih omogočilo sprejetje teh dveh medresorsko usklajenih zakonov, bi na letni ravni pomenila 12 milijonov evrov finančnih posledic. Dejstvo je, da bi bilo to v primerjavi z urejanjem pravic drugih primerljivih poklicev bistveno manj. In dejstvo je, da so te spremembe nujne, če želimo imeti čvrsto Slovensko vojsko,« je dejala ministrica Andreja Katič.

Povedala je tudi, da je Vlada RS na podlagi argumentov, ki jih je predstavila kolegom ministrom, na zadnji seji pretekli teden odločila, da se zaradi izboljšanja pripravljenosti Slovenske vojske in zagotavljanja zmogljivosti Ministrstvu za obrambo letos zagotovijo dodatna sredstva v višini do 24,3 milijona evrov. Ministrstvo za finance je zadolžila, da ob pripravi proračunov v obdobju 2018–2025, upošteva, da se na letni ravni obrambni proračun zvišuje še najmanj za 30 milijonov evrov. Predvsem pa je pomembno, da smo tako omogočili stabilnost financiranja Slovenske vojske in njeno modernizacijo, kar je prvenstveno potrebno za obrambo naše domovine, Republike Slovenije.

Ministrica za obrambo Andreja Katič se je pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske iskreno zahvalila za vse odlično opravljeno delo v preteklem letu, v domovini in na tujem. »V mednarodnih operacijah in na misijah na Zahodnem Balkanu, v Afganistanu, na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini, Iraku in Maliju se izkazujete kot verodostojni, profesionalni in zavzeti vojaki, s čimer prispevate h globalnima miru in varnosti,« je poudarila ter dodala, da povsod, kjer delujejo, dokazujejo, da so ponosni in pokončni nasledniki generala Maistra in njegovih borcev za severno mejo, borcev slovenskega narodnoosvobodilnega partizanskega boja ter borcev za samostojno Slovenijo.

Gostitelj slovesnosti načelnik Generalštaba SV generalmajor dr. Andrej Osterman se je v pozdravnem nagovoru pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske zahvalil za predano delo in med drugim dejal: »Sodelavke in sodelavci, predano, strokovno, hrabro in tovariško sledite ciljem, zato nam je tudi v preteklem letu okoliščinam navkljub uspelo doseči vse zastavljene cilje. Slovenska vojska je trdna in stabilna. Takšna je zaradi vas. Naši državljanke in državljani nam zaradi vašega dela zaupajo in v nas vidijo garancijo za varnejšo prihodnost.«

Slovesnost so popestrili nastopi Adija Smolarja, Moškega pevskega zbora Slovenj Gradec in Orkestra Slovenske vojske, pripadniki Enote za protokol Slovenske vojske pa so v počastitev praznika izstrelili tri salve iz šestih protokolarnih topov. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske so na prireditvi med 10. in 19. uro pripravili več kot 30 predstavitvenih točk, na katerih so si obiskovalci lahko ogledali različno vojaško opremo in oborožitev.

Fotografije: Daniel Mlakar, GŠSV

Flash is required!

- predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, slavnostni govor


Flash is required!

- ministrica za obrambo Andreja Katič, pozdravni nagovor


Flash is required!

- načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, pozdravni nagovor