Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.05.2018

Pomemben prispevek pripadnikov pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske

Pomemben prispevek pripadnikov pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske
Slovenska vojska je v četrtek, 3. maja, vpoklicala pripadnike pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske na opravljanje vojaške službe v miru. Predhodno so v drugi polovici aprila opravili enotedensko mobilizacijsko usposabljanje, v okviru katerega so bili dopolnjeni z opremo in seznanjeni z nalogami. Prvo, 72., Logistično brigado in Enoto za komunikacijske in informacijske sisteme je dopolnilo 291 pripadnic in pripadnikov rezervne sestave, ki so selektivno vpoklicani od enega do šestih mesecev. Pripadniki pogodbene rezervne sestave opravljajo podporne naloge, varujejo vojaške objekte, sodelujejo pri širšem varovanju državne meje in ostalih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo.

Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okrog 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno. Glede na nespremenjen obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju, ter skladno z odločitvami Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije Slovenska vojska z razpoložljivimi kadri stalne sestave ne more več uresničevati vseh nalog. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder je odločil, da bo bataljonska bojna skupina 72. brigade do konca junija izvajala izključno dousposabljanje za izgradnjo zmogljivosti, skladno s sprejetimi zavezami. Slovenska vojska v tem času opravlja že načrtovane naloge v nespremenjenem obsegu ob podpori pogodbenih pripadnikov rezervne sestave.