Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.01.2018

Pojasnilo Slovenske vojske glede neresničnih navedb v prispevku, objavljenem na Planet TV in siol.net 22. januarja 2018

Trditve, ki so bile 22. januarja 2018 objavljene na Planet TV in siol.net v članku z naslovom Po treh misijah na Kosovu v psihiatrični bolnišnici in brez službe, so neresnične. V nadaljevanju navajamo vsa dejstva v zvezi z omenjenim nekdanjim pripadnikom.

V prispevku omenjeni pripadnik je bil v Slovenski vojski (SV) zaposlen v letih 2003–2014. V tem času je opravil Šolo za podčastnike in bil povišan v podčastnika SV. Deloval je v treh mednarodnih operacijah na Kosovu, vendar ne v času izrednega dogodka, ki je bil naveden v TV-prispevku.

Leta 2013 so ustrezne službe SV pri pripadniku opazile določene zdravstvene težave, ki so se stopnjevale kljub temu, da mu je bila nudena večkratna pomoč nadrejenih in psihološke službe SV. Psihologi SV so sodelovali tudi z družino pripadnika, jim svetovali, ne nazadnje je psihologinja SV poklicala zdravniško pomoč, ko je partnerka nekdanjega pripadnika pripeljala pred vojašnico in prosila za pomoč.

Leta 2014 je bil pripadnik večkrat dlje časa odsoten z dela, a ustreznih potrdil, ki bi opravičila njegovo odsotnost, kljub večkratnim pozivom nadrejenih in obiskov na domu, čeprav je to predhodno obljubil, ni dostavil. Zaradi tega mu je SV skladno z zakonom morala prekiniti pogodbo o zaposlitvi, o čemer ga je predhodno tudi obvestila po telefonu.

Leta 2017 je v stik s SV stopila tudi mati nekdanjega pripadnika, ki ji je bila prav tako ponujena pomoč psihologa SV. Njeni prošnji, naj sina znova zaposlimo oz. mu zagotovimo pokojnino, pa upoštevajoč zakonodajo nismo mogli ustreči.

Razumemo stiske, ki jih družinam povzročajo različna zdravstvena stanja, vendar moramo poudariti, da je bila nekdanjemu pripadniku in njegovim najbližjim s strani SV zagotovljena vsa razpoložljiva pomoč.


Simon Korez
tiskovni predstavnik SV