Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.08.2011

Pojasnilo prispevka na POP TV v oddaji 24 ur v zvezi s povečanim obsegom dela v Slovenski vojski za leto 2010

V prispevku na televiziji POP TV je bil v oddaji 24 ur 7. avgusta 2011 objavljen tudi podatek, da je Generalštab Slovenske vojske v letu 2010 za povečan obseg dela izplačal 1.656.045 evrov. Zaradi nejasnosti, ki so nastale v zvezi s tem podatkom, pojasnjujemo, da v omenjenem primeru ne gre za povečan obseg dela, ki bi ga prejeli zaposleni v Generalštabu Slovenske vojske, temveč gre za podatek za celotno Slovensko vojsko. Generalštab je zgolj proračunski porabnik in izplačevalec za Slovensko vojsko.

Povečan obseg dela se izplačuje iz dveh naslovov, in sicer skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, 22.e člen, za kar je bilo v celotni Slovenski vojski v letu 2010 izplačanih skupaj 468.615 evrov, in Zakonom o službi v Slovenski vojski, 59. člen, za kar je bilo v celotni Slovenski vojski v letu 2010 izplačanih skupaj 1.187.430 evrov. Gre za popolnoma različni področji pravic in obveznosti, poenostavljeno razumevanje in pojasnjevanje bi lahko pripeljalo do napačnih sklepov. V nadaljevanju citiramo obe zakonski podlagi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

22.e člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev)

(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme predstojnik oziroma direktor uporabnika proračuna za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim uslužbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim uslužbencem, pooblaščenim za organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za daljše obdobje.

Zakon o službi v Slovenski vojski

59. člen
(povečan obseg dela in obremenitev)

(2) Pripadnikom na formacijskih dolžnostih v enotah in podenotah, ki so predvidene za uporabo v skladu z načrti za kolektivno obrambo v okviru zavezništva oziroma je njihova uporaba določena v skladu z drugimi mednarodnimi pogodbami, se v obdobju, določenem za priprave in usposabljanje, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev lahko poveča do 30% osnovne plače. V skladu s tem členom se lahko osnovna plača poviša tudi pri določenih formacijskih dolžnostih, katerih opravljanje zahteva posebna znanja in povečane obremenitve, brez njihove popolnitve pa ni mogoče zagotoviti delovanja enote ali drugih enot, oborožitvenega, bojnega ali drugega vojaškega sistema.

(3) Pripadnikom enote, ki je dana na razpolago za uporabo za določeno časovno obdobje v skladu z načrti za kolektivno obrambo v okviru zavezništva oziroma v skladu z drugimi mednarodnimi pogodbami ter pripadnikom enot ali skupin v različni stopnji pripravljenosti, namenjenih za bojno delovanje v miru v primeru potrebe, izvajanje nujnih nalog Slovenske vojske pri zaščiti in reševanju ter drugih nujnih nalog, se plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev lahko poveča do 30% osnovne plače.