Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.05.2015

Pojasnilo neresnic, povezanih z brigadirjema Davidom Humarjem in Francem Koračinom, ki so bile v povezavi z njunim vključevanjem v Teritorialno obrambo Republike Slovenije navedene v različnih javnostih

 

V preteklih tednih so se v javnostih razširili zapisi in trditve, povezani z brigadirjema Davidom Humarjem in Francem Koračinom, predlaganima za povišanje v činu. Zaradi potrebe po predstavitvi resničnih dejstev, predvsem pa zaradi njunega dobrega imena, predstavljamo uradne podatke.


Brigadir David Humar

Trditev, da se je brigadir David Humar pridružil TO RS novembra 1991, ne drži. Brigadir Humar je zaposlen v TO RS od 24. julija 1991. V takratnem Pokrajinskem štabu TO RS za severno Primorsko se je na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podpisal tedanji minister, zaposlil kot referent za usposabljanje.

V vojašnici v Vipavi avgusta 1992 ni bilo upora vojakov. Več vojakov je samovoljno zapustilo vojašnico, ker po večdnevni terenski vaji niso hoteli na stražo. Namestnik poveljnika David Humar, takratni poročnik, je s sodelavci zagotovil stražo z drugimi vojaki.

Brigadir Humar je v svoji karieri uspešno opravljal več štabnih dolžnosti, učil v šolah in poveljeval. Uspešno je poveljeval tudi Natovemu poveljstvu v Skopju in 1. brigadi Slovenske vojske. Za svoje delo (poveljevanje Natovemu poveljstvu v Skopju, 1. brigadi Slovenske vojske in Združenemu operativnemu centru ter vodenje Štaba Generalštaba Slovenske vojske) je bil z zadnjimi štirimi službenimi ocenami odlično ocenjen. Brigadir Humar izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za povišanje v čin generalmajorja. S činom brigadirja je od julija 2013 razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generalmajorja. Na Nacionalni obrambni univerzi v ZDA je končal magisterij, ki ga je v Sloveniji nostrificiral.


Brigadir Franc Koračin

Brigadir Koračin je končal vojaško akademijo JA leta 1989. Takoj po končani akademiji je zapustil vrste JA in istega leta začel vojaško kariero kot rezervni častnik v takratnem občinskem štabu TO Gornja Radgona (pozneje 73. območnem štabu Ljutomer), in sicer na dolžnosti poveljnika protidiverzantskega voda. Leta 1990 je bil z enoto/vodom v pripravljenosti za posredovanje ob morebitnem odvzemu naborniške dokumentacije s strani JA. V času osamosvojitvene vojne leta 1991 je deloval v bojnih aktivnostih v Gornji Radgoni. Poklicni pripadnik stalne sestave TO RS je postal leta 1991.

Brigadir Koračin je v svoji karieri uspešno opravljal več štabnih in poveljniških dolžnosti, tudi v mednarodnem okolju kot namestnik poveljnika Evropske brigade. Kot poveljnik 72. brigade je bil odgovoren za izgradnjo številnih zmogljivosti, med drugim tudi motorizirane bataljonske bojne skupine.

Brigadir Koračin ima veljavni STANAG 2 iz znanja angleškega jezika. Bil je aktiven udeleženec vojne za samostojno Slovenijo, s čimer je nadomestil udeležbo v mednarodni operaciji ali misiji kot kriterij izpolnjevanja pogojev za povišanje. S činom polkovnika je bil od junija 2013 razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin brigadirja. Za svoje delo je bil zadnja leta ocenjen z odlično oceno. Brigadir Koračin je izpolnjeval z zakonom predpisane pogoje za povišanje v čin brigadirja.

Omeniti velja dejstvo, da je napredovanje v Slovenski vojski (razporejanje na dolžnost) pogojeno z izpolnjevanjem kompetenc, ki so predpisane za posamezno formacijsko mesto, povišanje v činu pa je pogojeno z izpolnjevanjem vseh predpisanih pogojev in je že posledica napredovanja na razporejeno dolžnost. Oboje sta imenovana v celoti izpolnjevala ob tem, ko je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman ministru za obrambo predlagal povišanje v činu.