Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.08.2019

Pojasnilo k navedbam določenih medijev o zakonitosti delovanja Slovenske vojske v povezavi s hišno preiskavo pri nekdanjem pripadniku

Nekdanji pripadnik Slovenske vojske je podal vlogo za prekinitev delovnega razmerja. Delovno razmerje z Ministrstvom za obrambo mu je skladno z njegovo vlogo prenehalo 30. septembra 2018. Imenovani je utemeljeno osumljen, da je 25. septembra 2018, ko je še bil zaposlen v Slovenski vojski, storil kaznivo dejanje in s tem oškodoval Slovensko vojsko. 

Hišno preiskavo so pripadniki vojaške policije pri osumljencu kaznivega dejanja, za katerega je predpisana zaporna kazen do treh let, izvršili skladno z odredbo Okrožnega sodišča Krško. Sam postopek sme, in tudi v tem primeru je, usmerjati državni tožilec (skladno z določbami Zakona o kazenskem postopku). Minister za obrambo in načelnica Generalštaba SV nimata vpliva na delo vojaške policije v predkazenskem postopku. Vojaška policija deluje skladno z Zakonom o kazenskem postopku in o operativnih dejanjih v predkazenskem postopku ne obvešča oseb, ki za to niso pooblaščene skladno z določbami tega zakona.

Ministrstvo za obrambo oziroma Slovenska vojska sta seznanjena, da omenjeni postopek ni zaključen in zato zaradi interesa preiskave podrobnih podatkov o preiskavi ne smeta razkrivati.