Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.01.2012

Pojasnilo k članku z naslovom Milijoni za kosila in darila

Zaradi natančnejšega in celovitejšega obveščanja pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske objavljamo odgovor na novinarska vprašanja, ki smo ga posredovali novinarju dnevnika Žurnal. V objavljenem članku so bile določene trditve zapisane le delno, zato odgovor v celoti objavljamo.
V članku je zmotno navedeno, da je bil strošek reprezentance le strošek, ki je nastal v Generalštabu Slovenske vojske. Iz odgovorov je jasno, da gre za stroške, ki so nastali v vseh enotah in poveljstvih celotne Slovenske vojske.
 
Simon Korez, tiskovni predstavnik Slovenske vojske

 

Kako pojasnjujete tako veliko porabo denarja iz postavke 'reprezentanca' v teh treh organih?
Glede porabe sredstev za reprezentanco na Ministrstvu za obrambo v obdobju, po katerem sprašujete, je treba pojasniti, da je bila vladna uredba, ki točno opredeljuje, kaj se pod stroške za reprezentanco knjiži, sprejeta leta 2009. Na osnovi te uredbe je bil na ministrstvu sprejet tudi pravilnik o porabi sredstev za reprezentanco.

Pred tem so se pod stroške za reprezentanco knjižili tudi stroški, ki jih sedanja uredba ne opredeljuje kot stroške za reprezentanco. To so bili stroški, ki so nastali ob obiskih tujih delegacij v Slovenski vojski (namestitev, prehrana, prevozi), ob predsedovanju Slovenije Svetu EU na obrambnem področju, organizaciji in izvedbi neformalnega srečanja obrambnih ministrov zveze Nato v Portorožu, ob še nekaterih mednarodnih dogodkih na ministrski ravni, ki jih je Ministrstvo za obrambo gostilo med letoma 2004 in 2011, mednarodnih konferencah, organizaciji in izvedbi mednarodnih vojaških športnih dogodkov v okviru CISM, izdelavi različnih promocijskih izdelkov (promocijska literatura, majice, kape, svinčniki, zvezki in podobno), obeleževanju dni enot Slovenske vojske in 15-letnice delovanja vojske v samostojni Sloveniji ter stroški kovinske galanterije (medalje, priznanja, čini in značke).

Po sprejetju uredbe ter pravilnika in pravilnim opredeljevanjem stroškov za reprezentanco ter skladno z zmanjševanjem tovrstnih stroškov so se ti stroški v zadnjem obdobju bistveno zmanjšali. Tako je imela na primer Slovenska vojska med letoma 2004 in 2008 6,7 milijona evrov izdatkov, knjiženih na reprezentanco, v letih med letoma 2009 in 2011 pa 600.000 evrov.


Kaj vse stroški 'reprezentance' vključujejo?
Med reprezentanco uredba od  leta 2009 uvršča med drugim stroške pogostitev na uradnih in delovnih sestankih, na slovesnih sprejemih in sprejemih, ki so del izvedbe protokolarnih dogodkov na področju mednarodnega sodelovanja, stroške pogostitev na proslavah in slovesnostih ter podobno. Uredba tudi določa in dopušča višino posameznih reprezentančnih izdatkov, glede na nivoje pripadanja. Poleg določil uredbe pa so poraba, odobravanje in kontrola porabe urejeni še s posebnim notranjim pravilnikom.


Prosim, da mi pošljete dvajset največjih zneskov iz omenjene postavke za vsak organ posebej in specifikacijo, za kaj je bil denar porabljen ter kdo ga je porabil.
Glede na evidenco, ki je vodena centralno, in glede na obdobje sedmih let, vam podatke lahko navedemo le skupaj za celotno ministrstvo.

Seznam zneskov za reprezentanco na Ministrstva za obrambo v letih 2004–2011 po vrednosti:

 

Znesek v EUR

Namen

Leto

10.244,90

Gostinske storitve in najem dvoran ob predsedovanju Slovenije Svetu EU (Uprava RS za zaščito in reševanje)

2008

10.305,60

Nakup promocijskega materiala za promocijo številke 112 (Uprava RS za zaščito in reševanje)

2008

12.000,00

Stroški reprezentance ob organizaciji seminarja CIMIC (Civilno vojaško sodelovanje) (upravni del MORS)

2007

13.423,90

Stroški reprezentance ob organizaciji seminarja Zahodni Balkan v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU (Uprava RS za zaščito in reševanje)

2008

13.432,20

Izvedba Natovega dogodka (upravni del MORS)

2008

13.702,62

Stroški reprezentance v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU  (upravni del MORS)

2008

13.834,79

Organizacija dogodka – srečanje predsednikov Civilne zaščite  držav EU (Uprava RS za zaščito in reševanje)

2008

21.913,15

Stroški reprezentance ob obisku Natove skupine (upravni del MORS)

2009

23.842,00

Stroški reprezentance srečanja ministrov za obrambo Jugozahodnega Balkana ob predsedovanju Svetu EU (upravni del MORS)

2008

29.819,34

Stroški reprezentance obiska Natove ocenjevalne skupine (upravni del MORS)

2008

32.704,93

Stroški reprezentance ob srečanju obrambnih ministrov Pobude SEDM (upravni del MORS)

2004

34.565,69

Stroški reprezentance ob srečanju generalnih direktorjev Civilne zaščite EU (Uprava RS za zaščito in reševanje)

2008

35.939,64

 

 

Promocijski material in darila ob predsedovanju Svetu EU (upravni del MORS)

2008

36.819,60

Nakup promocijskih majic in kap v okviru projekta pridobivanja kadrov za SV (upravni del MORS)

2008

39.303,16

Promocijski izdelki iz tekstila v okviru kampanje za pridobivanje kadrov (Generalštab Slovenske vojske)

2007

50.145,22

Promocijski material SV (Generalštab Slovenske vojske)

2005

65.796,00

 

Nakup promocijskega materiala (Uprava RS za zaščito in reševanje)

2007

76.181,87

Promocijski izdelki v okviru kampanje za pridobivanje kadrov v Slovenski vojski (Generalštab Slovenske vojske)

2006

79.087,04

 

Stroški reprezentance ob neformalnem ministrskem srečanju zveze Nato v Portorožu (upravni del MORS)

 

2006

 

99.945,60

 

Nakup promocijskega in darilnega materiala ob predsedovanju Slovenije Svetu EU (Uprava RS za zaščito in reševanje)

2008

119.997,55

Promocijski, darilni program, kovinska galanterija (Generalštab Slovenske vojske)

 

2007

217.188,09

Promocijski in darilni program, kovinska galanterija (medalje, spominski znaki in drugi drobni artikli) ter stroški za reprezentanco v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU (Generalštab Slovenske vojske)

2008


Kdo, če sploh kdo, nadzoruje porabo sredstev reprezentance v posameznih organih?
Kontrola in nadzor sta rešena z odobravanjem naročilnic, poleg tega gospodarno in namensko uporabo sredstev za reprezentanco nadzorujeta Notranjerevizijska služba Ministrstva za obrambo in Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo.

Kdo vse ima dostop/pooblastilo za koriščenje teh sredstev?
Skladno z vladno uredbo in internim pravilnikom, ki opredeljuje in ureja to področje na Ministrstvu za obrambo, so za gospodarno ravnanje s sredstvi, namenjenimi za reprezentanco, odgovorni vodje notranjih organizacijskih enot, ki imajo pooblastilo za koriščenje teh sredstev.
V Slovenski vojski so to: 
-  v generalštabu: načelnik, namestnik načelnika, direktor štaba, načelnik kabineta načelnika,
- vodje nacionalnih vojaških predstavništev v tujini,
- v Poveljstvu sil in Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje poveljnik in namestnik poveljnika,
- poveljniki brigad in njihovi namestniki ter
- poveljnik poveljstva za podporo in njegov namestnik.