Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

10.12.2009

Pojasnilo k članku o šikaniranju v gorskem bataljonu Slovenske vojske, objavljenem v časniku Delo 10. decembra 2009

Zaradi objektivnega in celovitega obveščanja bralcev pojasnjujemo, da trditve, ki jih je v članku izjavil Boštjan Korelc iz Sindikata vojske, obrambe in zaščite, ne držijo. Slovenska vojska se z vso resnostjo loteva razčiščevanja posameznih odklonov, vendar to stori takrat, kadar njeni pripadniki domnevne nepravilnosti prijavijo, ne more pa razčiščevati namigovanj in natolcevanj. V Slovenski vojski spoštujemo načelo nedolžnosti, kar pomeni, da je vsakdo nedolžen, dokler mu krivda ni dokazana.
Ne držijo trditve, da Slovenska vojska nima interesa preganjati domnevnih storilcev kaznivih dejanj v primeru 132. gorskega bataljona, v katerem je bila 5. novembra 2009 podana prijava zaradi suma šikaniranja pripadnika bataljona s strani nadrejenega. Poveljnik bataljona je imenoval komisijo za ugotovitev in razjasnitev dogodkov glede omenjene prijave. Komisija je po opravljenih razgovorih in poizvedbah 9. novembra 2009 pripravila poročilo o ugotovitvah za razjasnitev dogodkov iz prijave. Na predlog komisije je poveljnik bataljona vojaški policiji in nadrejenemu poveljstvu, in sicer 72. brigadi, poslal izredni zahtevek za uvedbo postopkov preiskave osumljencev v nastalem dogodku, ki ga vojaška policija še vedno preiskuje. Poveljnik bataljona in poveljnik brigade sta ravnala skladno z Zakonom o obrambi, z Zakonom o službi v Slovenski vojski in s Pravili službe v Slovenski vojski.
Prav tako ne drži izjava Gvida Novaka, predsednika Sindikata vojakov o tem, da načelnik Generalštaba Slovenske vojske odobrava kršitve in jih ne sankcionira. V Slovenski vojski velja linija vodenja in poveljevanja. Posamezne domnevne kršitve vojaške discipline in kaznivih dejanj vodijo poveljniki na različnih hierarhičnih ravneh, domnevne kršitve, povezane s kaznivimi dejanji, pa obravnavata Obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo in vojaška policija skladno z Zakonom o obrambi. Pri vodenju teh postopkov načelnik Generalštaba Slovenske vojske zaupa podrejenim poveljnikom in pristojnim službam, da postopke vodijo korektno ter odgovorno. Poklicni pripadniki in pripadnice Slovenske vojske svoje delo opravljajo kakovostno ter odgovorno, vendar pod pogoji, ki jih opredeljuje področna zakonodaja. Ta opredeljuje tudi opravljanje vojaških nalog pod posebnimi pogoji.

Simon Korez
Tiskovni predstavnik Slovenske vojske