Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.08.2018

Pogodbeni rezervisti še naprej dopolnjujejo stalno sestavo Slovenske vojske

Avgusta stalno sestavo Slovenske vojske dopolnjuje 91 pripadnic in pripadnikov pogodbene rezervne sestave. Do konca leta je načrtovan vpoklic okrog 60 rezervistov mesečno. Vojaško službo v miru opravljajo v 1., 72. in Logistični brigadi ter Enoti za komunikacijsko-informacijske sisteme. Pripadniki pogodbene rezervne sestave opravljajo podporne naloge, varujejo vojaške objekte, sodelujejo pri širšem varovanju državne meje in ostalih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo.

Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okrog 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno. Glede na nespremenjen obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju, ter skladno z odločitvami Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije, Slovenska vojska z razpoložljivimi kadri stalne sestave ne more več uresničevati vseh nalog. V letošnjem letu se je zaposlilo le 71 novih pripadnic in pripadnikov, zato se skladno z odločitvijo načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Alana Gederja z vpoklici pripadnikov pogodbene rezervne sestave delno nadomešča kadrovski primanjkljaj.

V stalni sestavi Slovenske vojske se lahko zaposlijo kandidati, stari od 18 do 27 let, pogodbe o služenju v rezervni sestavi lahko sklenejo kandidati, stari do 45 oziroma 55 let, za tri mesece pa se vojski na prostovoljno služenje vojaškega roka lahko pridružijo kandidati, stari od 18 do 27 let. Vsi, ki s Slovensko vojsko sklenejo pogodbo o zaposlitvi kot pripadniki stalne sestave, prejmejo tudi finančno nagrado v višini do pet povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Različne oblike sodelovanja v njej so mogoče ob izpolnjevanju pogojev, ki so natančneje opisani na www.postanivojak.si.